5ο Ενημερωτικό του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά


5ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
      του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

       Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σας στέλνω ενημερωτικό από τις 2 τελευταίες συνεδριάσεις   του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο
Απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους, με αίτησή τους
v  Ο υποδιευθυντής του 3ου ΓΕΛ Ευόσμου  Κλάδου ΠΕ  04.01
v  Η υποδιευθύντρια του Μουσικού σχολείου Κατερίνης, κλάδου ΠΕ 79.01
v  Η Διευθύντρια του Γ/Σ με Λ.Τ  Σημάντρων,  κλάδου  ΠΕ80
ΘΕΜΑ 2ο
Απορρίφθηκαν  αιτήσεις διακοπής αδειών άνευ αποδοχών, 2 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ08
ΘΕΜΑ 3ο
Αναγνωρίσθηκε η συνάφεια ενός μεταπτυχιακού με το αντικείμενο απασχόλησής της για μισθολογική εξέλιξη, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,  αναπληρώτριας   εκπαιδευτικού  ΠΕ02 ΕΑΕ του 1ου ΚΕΣΥ της Α΄ Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ 4ο
Χορηγήθηκαν 2 άδειες άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, σε συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου του 1ου ΠΕΚΕΣ  και σε συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου του 2ου  ΠΕΚΕΣ, Κεντρικής Μακεδονίας.
Χορηγήθηκαν 2 άδειες άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, σε εκπαιδευτικό ΠΕ05 του ΚΕΣΥ Ημαθίας και σε εκπαιδευτικό ΠΕ02 του 1ου ΚΕΣΥ Β΄ Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ 6ο
Χορηγήθηκαν 2 άδειες άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, σε 2 εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ06 που είναι αποσπασμένες στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
ΘΕΜΑ  7ο
Απορρίφθηκε αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ86 για απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , διότι το ΠΥΣΔΕ στο οποίο ζήτησε να αποσπαστεί,  εμφανίζει πλεόνασμα στη συγκεκριμένη  ειδικότητα.
ΘΕΜΑ 8ο
Απόδοση 2ης ειδικότητας
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ    ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ   2η ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ     
2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΕ02.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ02.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕ87.02
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο
Αποσπάσεις στα ΚΕΣΥ
Κατατέθηκαν 14 αιτήσεις , από αυτές απορρίφθηκαν 2 γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της απόσπασης . Η πρόταση τοποθέτησης έγινε με βάση τα μόρια απόσπασης με αποτέλεσμα 3 εκπαιδευτικοί να μείνουν εκτός προτίμησης και επιπλέον έμειναν ακάλυπτες 2 θέσεις στο ΚΕΣΥ Σερρών και μία θέση ακάλυπτη στο ΚΕΣΥ Πιερίας.
ΘΕΜΑ 10ο 
Αποσπάσεις σε φορείς
Ο Περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης κατέθεσε πρόταση για τις αποσπάσεις στους φορείς σε συνεργασία με τους διευθυντές εκπαίδευσης, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια. Καταψήφισα την πρόταση διότι δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία να γίνονται προτάσεις από τους Δ/ντές Εκπαίδευσης.
Η πρόταση που κατέθεσα για τη διαδικασία των αποσπάσεων ήταν η παρακάτω :
Η Θέση μας  για τις αποσπάσεις σε φορείς είναι Σταθερή και αδιαπραγμάτευτη << οι αποσπάσεις  θα πρέπει να γίνονται με μοριοδότηση και διαφάνεια>>.  Μέχρι να λυθεί το θέμα με πλήρωση των θέσεων μόνο από διοικητικούς  και, παρότι η προκήρυξη δεν το προβλέπει, ως Υ.Σ. μπορούμε, στα πλαίσια διασταλτικής ερμηνείας του νόμου, να καθορίσουμε τα παρακάτω βασικά κριτήρια τα οποία οφείλουμε να πάρουμε υπόψη στην επιλογή μας.
  1. Προβλήματα υγείας (προσωπικά, συζύγου, παιδιών, στενού οικογενειακού περιβάλλοντος)
  2. Κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, μονογονεϊκή, τριτεκνία, ανεργία συζύγου, άλλα προβλήματα)
  3. Εναλλαγή (να μην έρχονται συνεχώς οι ίδιοι), Απόσταση.
  4. Προσόντα μόνο όταν απαιτούνται με τεκμηρίωση και πρόταση για συγκεκριμένες ανάγκες π.χ. πληροφορικής για υποστήριξη ή οικονομολόγο για τα οικονομικό τμήμα.

Θεωρούμε ότι όσοι αποσπώνται στις υπηρεσίες επιτελούν βοηθητικό έργο, άρα η τεκμηρίωση ότι "έχει διοικητική εμπειρία" δεν ισχύει μεμονωμένη. Θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παραπάνω κριτήρια.»
Η πρότασή μου αγνοήθηκε και η πρόταση που κατατέθηκε από τον περιφερειακό Διευθυντή πέρασε με  ισχνή πλειοψηφία 3-2.


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕΠ
Η πρόταση που κατατέθηκε διαμορφώθηκε στη συνεδρίαση με βάση τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, όπου αναφέρονται τα παρακάτω;
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:
α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,
β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας.
γ) μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστον από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.


Με εκτίμηση
Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς
Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ
6974320189-69495652018
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο
των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
ΣΥΝΕΚ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    19-5-2019


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!