Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδοτόπων στον δήμο Κορδελιού Ευόσμου


Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ενημερώνει ότι με την υπ' αριθ. 43650/07.06.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος Β') εκδόθηκε η απόφαση καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίαςπαιδότοπων.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 της ανωτέρω ΚΥΑ «1. Οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας (Ημερομηνία έναρξης ισχύος 08-06-2019) οφείλουν να προσαρμοσθούν στις διατάξεις της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση, σφραγίζονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή που χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περιπτώσεις που ο παιδότοπος εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη σφράγισή του, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 36873/2007 (Β' 1364) κοινή υπουργική απόφαση.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, (Εθνικής Αντίστασης 56 και Ανδρέα Παπανδρέου, Παλιό Δημαρχείο Κορδελιού, 1ος όροφος, τηλ. 2313 300348, 345 ).

Αναλυτικά η απόφαση (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος Β') έχει ως εξής

pdf Απόφαση


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!