Ανακοινώθηκε το ΦΕΚ πρόσληψης των Ειδικών Φρουρών. Ποια είναι τα κριτήρια πρόσληψης


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την πρόσληψη των 1500 ειδικών φρουρών, η εκπαίδευσή τους, ποιοι έχουν δικαίωμα κατάθεσης δικαιολογητικών καθώς επίσης τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πρόσληψης των ειδικών φρουρών.
Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3010/25-7-2019 Τεύχος 2, αναγράφονται τα κριτήρια πρόσληψης και η εκαπίδευση των νεοπροσλαμβανομένων. Δείτε παρακάτω τα κριτήρια, τον χρόνο διάρκειας εκπαίδευσης αλλά και το ΦΕΚ διορισμού

Κριτήρια πρόσληψης των ειδικών φρουρών
1. Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια: 
α. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. 
β. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά. 
γ. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας. 
δ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι δεν λαμβάνονται υπόψη. 
ε. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου. 
στ. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
ζ. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Εκπαίδευση των ειδικών φρουρών
«Η εκπαίδευση των Ειδικών Φρουρών διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι μεγάλος, μπορεί με την ίδια διαταγή οι εν λόγω εκπαιδευόμενοι να κατανεμηθούν και να εκπαιδευτούν σε περισσότερες της μίας εκπαιδευτικές περιόδους της αυτής εκπαιδευτικής σειράς»


Δείτε το ΦΕΚ διορισμού εδώ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!