Πρόβλημα με το Καρατάσιου; Τι απαντά ο υπουργός Εθ. Άμυνας σε ερώτηση της Έλενας Ράπτη


Απάντηση σε ερώτηση της βουλευτού Έλενας Ράπτη σχετικά με την διαχείρηση και αξιοποίηση του πρ. στρατόπεδο Καρατάσου έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνανς Νικόλαος Παναγιοτόπουλος. Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:


"Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κα Έλενα Ράπτη με θέμα «Διαχείριση και αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου από το ΤΕΘΑ, ότι το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

Το στρατόπεδο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'» ήταν ενεργό μέχρι το έτος 2002, οπότε εκκενώθηκε μετά τη μεταστάθμευση της μονάδας που στρατωνιζόταν σε αυτό. Το εν λόγω στρατόπεδο, βρίσκεται στο Δήμο Παύλου Μελά, του Ν. Θεσσαλονίκης, αποτελεί το δυτικό τμήμα του πρώην ενιαίου στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ», το οποίο χωρίστηκε σε δύο (2) τμήματα, κατόπιν παραχώρησης περίπου 35 στρεμμάτων, για τη διάνοιξη της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και έχει συνολική έκταση 672 στρέμματα.
Τον Οκτώβριο του έτους 2005 το ΓΕΣ αποφάσισε την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του εν λόγω στρατοπέδου έκτασης 120,40 στρεμμάτων, στον τότε Δήμο Πολίχνης (νυν Παύλου Μελά), με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 (1) Την αποδοχή της νομοθεσίας περί αξιοποίησης αποδεσμευόμενων στρατοπέδων, μετά την τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του στρατοπέδου, μεταξύ του ΤΕΘΑ και της Διεύθυνσης Ανταλλάξιμης Περιουσίας (ΔΑΠ) του Υπουργείου Οικονομικών.
 (2) Την εξασφάλιση της έκτασης, με την υλοποίηση της περίφραξης και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος αυτής, εξαιρούμενης της Κ. Πύλης και της εσωτερικής οδού.
 (3) Την ικανοποίηση του αιτήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε άμεση συνεργασία με αυτήν, για τη στέγαση Πυροσβεστικού Σταθμού.
 (4) Την χωροθέτηση δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες χρήσεις.
 (5) Την ανάληψη των δαπανών ανακατασκευής των αιτούμενων εγκαταστάσεων, της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, των λειτουργικών δαπανών και κάθε απαιτούμενου μέτρου, για την προστασία του συνόλου της έκτασης του στρατοπέδου, χωρίς καμία απαίτηση από την Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ).
Λόγω μη τήρησης των παραπάνω όρων-προϋποθέσεων, από το Δήμο το ΓΕΣ, τον Ιούνιο του 2012, ακύρωσε την ως άνω παραχώρηση των 120,4 στρεμμάτων. Επιπροσθέτως, στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου, το υπόψη ακίνητο έχει εγγραφεί ως ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ σε ποσοστό 100%, μετά από απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεως του Εθνικού Κτηματολογίου, επί της ενστάσεως της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης κατά του ΤΕΘΑ, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου.
Το ΤΕΘΑ, κατά νόμο υπόχρεο για τη διασφάλιση και την υπεράσπιση της ακίνητης περιουσίας του, απευθύνθηκε τον Αύγουστο του 2017 στην αρμόδια για την προστασία των δημοσίων κτημάτων, Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.), ήτοι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης, για την έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δήμου Παύλου Μελά, από την έκταση του Ταμείου (τμήμα 120,4 στρεμμάτων).
Επίσης το ΤΕΘΑ, τον Μάιο του 2018, και επειδή ο Δήμος Π. Μελά είχε προβεί σε
εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις εντός της έκτασης χωρίς την άδεια του ΤΕΘΑ, ζήτησε  εγγράφως την παράδοση της έκτασης των 120 στρεμμάτων, χωρίς μέχρι σήμερα να
έχει λάβει κάποια απάντηση.
Περαιτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του ΤΕΘΑ, διεκδικώντας να αναγνωρισθεί εκείνο ως κύριος, του συνόλου του ακινήτου πρώην Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'» και επί της οποίας το Ταμείο έχει ενεργήσει αντίστοιχα, προς υπεράσπισή του.
Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΘΑ, μετά την ακύρωση της αρχικής παραχώρησης της έκτασης των 120,4 στρεμμάτων, δεν έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα ή πρόταση του Δήμου Παύλου Μελά, για την παραχώρηση- αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'» ή τμήματος αυτού.
Γνωρίζεται επίσης ότι το 2015, μετά από συνομιλίες με τον Αθλητικό Σύλλογο «ΠΑΟΚ» εκδηλώθηκε επίσημο ενδιαφέρον, προς το ΤΕΘΑ για την αξιοποίηση του συνόλου του ακινήτου του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'» από αυτόν, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις έχουν γίνει με τον Α.Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ χωρίς ωστόσο να ευοδωθούν.
Κατά την παρούσα φάση, η διαδικασία αξιοποίησης του υπολοίπου τμήματος του ακινήτου (πλην των 50 στρεμμάτων που προορίζονται για τον Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ») έχει περιέλθει κατά νόμο στην ΥΠΑΑΠΕΔ, η οποία έχει αποφασίσει ότι:
 (1) Το εν λόγω ακίνητο θα αποτελεί αντικείμενο προβολής και προώθησης, σε κάθε ευκαιρία επαφών της, με επιχειρηματικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δοθεί πληροφοριακό υλικό σε συμμετέχοντες σε εκθέσεις - συνέδρια και έχει γίνει αποδέκτης έντονου ενδιαφέροντος από ποικίλους εκπροσώπους, όπως φορείς αξιοποίησης ακινήτων, developers, επενδυτικά σχήματα, και εταιρείες διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως κινηματογραφικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.
 (2) Η έκταση του στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'» είναι δυνητικά αξιοποιήσιμη, από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο της παροχής, στην τοπική κοινωνία, εκμεταλλεύσεων έντονου περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού θετικού αποτυπώματος.
 (3) Το συγκεκριμένο πρώην στρατόπεδο αποτελεί ακίνητο υψηλής  υπεραξίας, το οποίο χρήζει ολιστικής ανάπτυξης, με πολυμορφική ένταξη χρήσεων (όπως κατοικία, εργασία, εμπόριο, αναψυχή). Η οποιαδήποτε αξιοποίηση δύναται, λόγω του μεγέθους του ακινήτου, να συνδυάσει τον σεβασμό στο εξαίρετο φυσικό περιβάλλον, τον χωρισμό σε ζώνες διαφόρων δραστηριοτήτων, με στοιχεία σύνθεσης ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού ύφους, που θα εξασφαλίζει την εναρμόνιση βιοκλιματικών, οικιστικών και εμπορικών δράσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων και αυτοτελών περιβαλλοντικών λειτουργιών, με σθεναρή αναφορά και προσανατολισμό στην ανθρώπινη κλίμακα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και με βάση την αρχή της αειφορίας.
Κατόπιν των παραπάνω, το ΤΕΘΑ τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, με σχετική επιστολή του, γνώρισε στον Δήμο, ότι:
α. Του έχει ήδη παραχωρηθεί έκταση 332 στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ», της οποίας αναμένεται να δει δείγματα αξιοποίησης και η οποία γειτνιάζει με το πρώην στρατόπεδο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'».
 β. Θα μπορούσε να συνεργαστεί, με τον Δήμο, στην περίπτωση που αυτός θα συναινούσε στην αξιοποίηση του στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'», προς όφελος όλων των πλευρών (Δήμου και ΤΕΘΑ).
Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται παρόλα αυτά σχετικό αίτημα-πρόταση αξιοποίησης του Δήμου Παύλου Μελά, το οποίο να δύναται να αποτελέσει μια αρχική βάση συζήτησης, για την από κοινού αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'», δεν είναι δυνατή η ύπαρξη χρονοδιαγράμματος ενός ουσιαστικού διαλόγου με τον Δήμο.
Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι και το Υπουργείο Οικονομικών προς το οποίο διαβιβάζουμε αντίγραφο της παρούσης, μετά του σχετικού, για τις δικές του ενέργειες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του καθώς βεβαίως όπως είναι αυτονόητο και ο Δήμος Π. Μελά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ"


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!