23ο ενημερωτικό του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας Ακη Λουκά


23ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
        του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι σας στέλνω ενημερωτικό από την τελευταία συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
Θέμα 1ο
Αποσπάστηκαν με αίτησή τους, 2 πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί ΠΕ01 των ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ και ΚΙΛΚΙΣ  στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και μια πλεονάζουσα εκπαιδευτικός ΠΕ05 από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Θέμα 2ο
Χορηγήθηκε μία άδεια άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό ΠΕ87.01 του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης από 11-12-2019 έως 31-08-2020 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Θέμα 3ο
Απορρίφθηκε νέα αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ88.05 από ΣΜΕΑΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε ΣΜΕΑΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι δεν υπάρχει πλεόνασμα στον κλάδο του στη Δυτική Θεσσαλονίκη και επίσης δεν υπάρχουν κενά του κλάδου του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Θέμα 4ο
Αναγνωρίσθηκε η συνάφεια ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  εκπαιδευτικού ΠΕ87.01 του 1ου ΚΕΣΥ Β΄ Θεσσαλονίκης, με το αντικείμενο απασχόλησής της για μισθολογική εξέλιξη, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Θέμα 5ο
Χορηγήθηκαν τρείς   άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, μία σε συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ΠΕ88,  του 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, μία σε συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ΠΕ03, του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και μία σε συντονιστή εκπαιδευτικού έργου  ΠΕ06 του  1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.
Θέμα 6ο
Χορηγήθηκαν δύο   άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, μία σε εκπαιδευτικό ΠΕ02 του 2ου ΚΕΣΥ Β΄ Θεσσαλονίκης και μία σε εκπαιδευτικό ΠΕ83  2ου ΚΕΣΥ Α΄ Θεσσαλονίκης.

Θέμα 7ο
Χορηγήθηκε μία άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σε εκπαιδευτικό ΠΕ06 που υπηρετεί ως  ΣΕΠ στο κέντρο φιλοξενίας Διαβατών.
Θέμα 8ο
Απόδοση 2ης ειδικότητας
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ    ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ   2η ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ     
2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ87.09
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΕ 02
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ86
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Θέμα 9ο
Τροποποιήθηκε η 2η εκπαιδευτικού ΠΕ 86 του ΠΥΣΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ από ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων σε ΠΕ03- Μαθηματικών, προσκομίζοντας Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. το οποίο απέκτησε το 2019.Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!