Οι θέσεις της Λαικής Συσπείρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο 18-3-2020 - έγινε δια περιφοράς (τηλεφωνικά)


Σχετικά με τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου ηλεκτρονικά και με ψήφο εκ περιφοράς.
            Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ απευθυνόμενη στον Δήμαρχο, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του δήμου μας, τους καλεί να συμφωνήσουν ώστε να μην παρθούν αποφάσεις με τέτοιους τρόπους για σοβαρά ζητήματα όπως αυτά που αφορούν τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, παραχωρήσεων δημοτικών δικαιωμάτων, δυσμενούς μεταβολής εργασιακών σχέσεων, σημαντικών κοινωνικών θεμάτων κλπ.
            Δηλώνουμε ότι τέτοια σοβαρά θέματα πρέπει να περιμένουν ώστε να συζητηθούν σε ανοιχτές συνεδριάσεις για όλους τουν ενδιαφερόμενους και με τη δια ζώσης παρουσία των συμβούλων και προέδρων.
            Αυτή τη χρονική περίοδο προέχει η υγεία του Λαού και τίποτα άλλο και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί όλη η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής.

Τοποθετήσεις της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-3-2020.
            Στο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ υπερψηφίζει γιατί αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης 40.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στο δήμο μας. Με την παρατήρηση ότι πρόκειται για εξαιρετικά μικρό ποσό και θα πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα.
            Στο 1ο Θέμα για έργα στο Μεσαίο (Αύλειος χώρος Πνευματικού Κέντρου και Πλατείας - 151.000 ευρώ), για τη συντήρηση πεζοδρομίων και οδών σε μη κατονομαζόμενες περιοχές του δήμου, δυστυχώς μόνο 74.000 και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην οδό Κομνηνών, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ψηφίζει ΝΑΙ.
            Στο 2ο θέμα για την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, για τους λόγους ότι α) από θέσεις πολιτικής αρχών και πρακτικής οικονομικής ανάλυσης, μέχρι τώρα έχουμε καταψηφίσει όλους τους Προϋπολογισμούς του δήμου της τελευταίας δεκαετίας γιατί φέρουν βασικά αντιλαϊκά χαρακτηριστικά, β) η συγκεκριμένη αναμόρφωση αναφέρεται σε πολλούς λογαριασμούς και με ποσά αρκετά μεγάλα, χωρίς υπάρχει η κάθε φορά πολιτική αιτιολόγηση των μεταβολών. Γιατί λ.χ. να δοθούν 270.000 ευρώ στα πλαίσια του έργου Open Mall στον Εμπορικό Σύλλογο. Γιατί χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό ασύρματο δίκτυο κλπ. Ποιές είναι οι καθαρές Λογιστικές τακτοποιήσεις; ΄Αρα εδώ δηλώνουμε ΠΑΡΩΝ.
            Στο 3ο θέμα για την έγκριση εκθέσεων εσόδων - δαπανών και ισολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2019, δηλαδή ουσιαστικα για την έγκριση της πραγματοποίησης του Προϋπολογισμού του 2019: Παρατηρούμε τα εξής:
            ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ, Προϋπολογίστηκαν 35.482 (χιλιάδες), Βεβαιώθηκαν 30.376 και Εισπράχθηκαν 26.092. Δηλαδή βεβαιώθηκε το 85,6% και εισπράχθηκε το 73,5% των προϋπολογισθέντων. Σχετικά καλό αποτέλεσμα, που οφείλεται όμως κύρια στα τακτικά έσοδα (ποσοστό εκτέλεσης 100%), τα οποία είναι μεγάλα λόγω ακριβώς των υπερβολικών δημοτικών τελών και φόρων.
            Καλά πήγαν και τα έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις, στο 107%, ΟΜΩΣ έπεσαν κατά πολύ τα έκτακτα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (εκτέλεση μόνο κατά 37%) και από επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (εκτέλεση μόνο κατά 27%). Αυτά τα αποτελέσματα εμείς τα αποδίδουμε στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.
            Εκεί που έχουμε συντριβή των εσόδων είναι στις εισπράξεις υπολοίπων Προηγούμενων Οικονομικών Ετών. Προϋπολογίστηκαν 3.424.000 και εισπράχθηκαν μόνο 389.000, δηλαδή 11%.!
            ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ, Προϋπολογίστηκαν 35.482 (χιλιάδες), Βεβαιώθηκαν 26.530 και πληρώθηκαν 16.677. Δηλαδή βεβαιώθηκε το 74,77% και πληρώθηκε μόνο το 47% των προϋπολογισθέντων. Γιατί και ποιές κοινωνικές δαπάνες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη της δημοτικής αρχής αλλά και της κεντρικής εξουσίας;
            Στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε και την ελαχιστοποίηση των επενδύσεων. Με προϋπολογισμό έργων 7.930.000, τιμολογήθηκαν 1.604.000, δηλαδή μόνο το 20%! Στις μελέτες - έρευνες, είχαμε ποσοστό εκτέλεσης κάτω του 2%. Αυτό είναι ένα γερό επιχείρημα για να ελεχθούν οι υπερβολικές αναθέσεις μελετών οι οποίες το 2019 είχαν προϋπολογισθεί στα 2.228.000 ευρώ δηλαδή στο 28% του συνόλου των έργων.
            Τελειώνουμε με τις Προβλέψεις μη είσπραξης που ανέρχονται σε 3.187.000 ευρών και που όπως είπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, προστιθέμενες στις άλλες αναλύσεις μας, καθιστούν τον Προϋπολογισμό πρακτικά μη εκτελεστό, ψευδεπίγραφο.
            ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ θα μείνουμε μόνο σε δύο: Στα πολλά διαθέσιμα των 9,5 εκατομμυρίων που θα πρέπει η δημοτική αρχή να μας εξηγήσει πώς θα τα εξασφαλίσει από τυχόν "κούρεμα", μιάς και τα περισσότερα βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Δεύτερον στην επισήμανση ότι οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύριο.
            Μετα από όλα αυτά, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καταψηφίζει.
            Το 4ο θέμα αποσύρθηκε.
            Για το 5ο θέμα ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή παρακολούθησης της δημιουργίας του "Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου".
            Η αποψή μας είναι ότι η στελέχωση θα γίνει με κριτήρια πολιτικά και υποκειμενικά (πελατιακές σχέσεις και επιχειρηματικά συμφέροντα) τα οποία δεν συνάδουν με τα δικά μας κριτήρια. Οι πλειοψηφίες και στους δύο εμπλεκόμενους φορείς (δήμος και εμπορικός σύλλογος) είναι συγκεκριμένες όπως και οι πολιτικές που υπηρετούν, με βασικές προτεραιότητες όχι τις λαϊκές ανάγκες αλλά την κερδοφορία. Συνεπώς, καταψηφίζουμε.
            6ο θέμα αποσύρθηκε.
            7ο θέμα. Παρότι δεν έχω σχετική εισήγηση. επειδή πρόκειται για την επαναλειτουργία του Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας και για βελτίωση αγροτικής οδού στη Λητή, ψηφίζω ΝΑΙ.
            8ο θέμα. Παρότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη παράταση έργου βελτίωσης αγροτικής οδού στον Πεντάλοφο, με μελέτη του έργου το 2017, συμβατική έναρξη στις 12-3-2019 με ποσό 105.000 και επανειλημένες παρατάσεις για τις τμηματικές ολοκληρώσεις με επίριψη ευθυνών σε ΔΕΥΑΩ, ΔΕΗ, Αρχαιολογία, βροχές κλπ. Κατά την άποψή της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, εάν η μελέτη και η εκτέλεση του έργου γινόταν από δημόσιο - κεντρικό φορέα, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα και αυτής της παράτασης μέχρι τις 12-7-2020 που ευχόμαστε να είναι και η τελευταία. Κατά τα λοιπά, ψηφίζουμε ΝΑΙ.
            9ο θέμα, δεν έχω σχετική εισήγηση. Επειδή όμως πρόκειται για έργο πυροπροστασίας των σχολικών μας μονάδων, κάτι στο οποίο πάσχουμε κατά την άποψή μου, ψηφίζω ΝΑΙ.
            Θέματα 10 και 11 αποσύρονται. Περίεργο, γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως και όχι μόνον έναν γιατρό αλλά γιατρους και νοσηλευτικό προσωπικό.
            Θέμα 12, για την έγκριση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δ.Σ. δηλώνω ΠΑΡΩΝ γιατί η καταγραφή σε πολλά σημεία έγινε με δυσνόητο τρόπο.
            Θέμα 13ο για τις αλλαγές έδρας ΔΗΚΕΩ και Σχολικών Επιτροπών, ψηφίζω ΝΑΙ.
            Θέμα 14ο. Για το πρόγραμμα "Παιδί και Θάλασσα" ψηφίζω ΝΑΙ, με τις παρατηρήσεις ότι αυτό δεν θα πρέπει να είναι μόνο για ένα δεκαήμερο, σίγουρα να μισθωθούν τρία λεωφορεία και να μεθοδευτεί στο μέλλον η επέκτασή του στην ηλικία των 15 ετών. Τέλος, θα πρέπει να καταργηθεί η οικονομική συμμετοχήτων οικογενειών, με κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον οποίο αυτές συνεισφέρουν.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

            Σε συνέχεια προηγούμενης πριν από αρκετές ημέρες παρέμβασή μας, υπενθυμίζουμε στη δημοτική αρχή ότι:
Δεν πρέπει να υπάρξει καμία έλλειψη μέτρων προστασίας των εργαζόμενων όπως τα αναλώσιμα καθημερινής χρήσης (αντισηπτικά, γάντια, μάσκες) αλλά και στολές, δεν δικαιολογείται. Να παρθούν όλα τα μέτρα για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες βασικών καθαριστικών και απολυμαντικών υλικών. Βασικά υλικά για τις ανάγκες καθαριότητας και υγιεινής όπως χαρτί υγείας, απορροφητικό χαρτί για σκούπισμα χεριών και επίπεδων επιφανειών, χλωρίνη, οινόπνευμα κλπ. Χωρίς καμί συναίνεση στην αισχροκέρδεια, αντίθετα με καταπολέμησή της από τις δημοτικές αρχές.
Να στελεχωθούν πλήρως τα τοπικά ιατρεία και να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση. Να παρθούν πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο δήμο. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης στα ιδρύματα που συμμετέχει ο δήμος και σε όσα είναι στην επικράτειά του δήμου.
Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στα δημοτικά κτήρια και σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου, να δοθούν στους εργαζόμενους στην καθαριότητα όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, να υπάρξει διακριτή μέριμνα για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να εξασφαλιστεί στους εργαζόμενους γονείς και ασθενείς άδεια με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση, χωρίς να εξαντλήσουν την κανονική τους άδεια, μείωση ωράριου εργασίας για να υπάρξει μικρότερη καταπόνηση.
Να εξασφαλιστεί τακτική ενημέρωση των δημοτικών συνδυασμών για την εξέλιξη της κατάστασης.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

θΕΜΑ:  Εκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόβλημα της καθυστέρησης καταβολής των αποδοχών των συμβασιούχων του Δήμου στις Δημοτικές Επιχειρήσεις και στις Δημοτικές Υπηρεσίες.

                Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση υπερβαίνει ήδη τους δύο μήνες και μάλιστα στο διάστημα του χειμώνα, επειδή η καθυστέρηση αυτή έχει συμβεί επανειλλημμένα, η "Λαϊκή Συσπείρωση" σας καλεί να συγκαλέσετε προς οριστική επίλυση του προβλήματος, έκτακτο συμβούλιο ή να προταχθεί το Θέμα στα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα εφόσον συγκλιθεί τακτικό δημοτικό συμβούλιο εντός τριών ημερών.
                Στο συμβούλιο, είτε έκτακτο είτε τακτικό να καλεσθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο σύλλογος και οι επιτροπές των εργαζόμενων, οι υπεύθυνοι οικονομικών του δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
                Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1) δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την έκτακτη επιχορήγηση από τον δήμο των δημοτικών επιχειρήσεων για ζητήματα μισθοδοσίας, όπως εξάλλου έχει ήδη κατοχυρωθεί στο δήμο Θέρμης και σε άλλους δήμους. 2) είμαστε στις αρχές του έτους οπότε υπάρχει σχετικό αποθεματικό αλλά και οικονομικό πλεόνασμα που οφείλεται στα υπερβολικά δημοτικά τέλη. 3) ότι η δημοτική αρχή μείωσε τα δημοτικά τέλη και των μεγάλων επιχειρήσεων κατά 11,5% άρα θα πρέπει να φροντίσει και για τους εργαζόμενούς της. 4) ότι με λίγο καλύτερη διαχείριση της ανακύκλωσης θα μπορούσε να οικονομηθεί το σχετικό κονδύλιο, 5) ότι η χώρα, άρα και η περιοχή αντιμετωπίζει κινδύνους επιδημίας και πρώτα από όλα πρέπει να καλυφθεί το προσωπικό των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ώστε να μην έχει κανενός άλλου είδους προβλήματα.                                                                                                              18-3-2020
                                                                                                          Θεμελής Αγγελος


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!