Προτάσεις για το πτωχευτικό νομοσχέδιο και το φορολογικό νόμο 4646/19. Να μην οδηγηθούμε σε εκποιήσεις!! Υπάρχει ηθικό πρόβλημα!

Προς τον Αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό
κ. κ. Υπουργούς Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης Επενδύσεων
και τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Προτάσεις για το πτωχευτικό νομοσχέδιο και το φορολογικό νόμο 4646/19.

Συγχαρητήρια για την θέση σας στη Σύνοδο Κορυφής 23/04/20 με την επιμονή στις επιδοτήσεις και όχι στα δάνεια!! Είναι η κρίσιμη απόφαση. Η χώρα μας δεν σηκώνει άλλα δάνεια στο διεθνές επίπεδο. Αντίστοιχα και ακόμη χειρότερα στο εσωτερικό, αν δεν γίνει διαγραφή του πλασματικού εσωτερικού χρέους η ύφεση θα γίνει δυσβάστακτη. Οι απλές μεταθέσεις υποχρεώσεων δεν σώζουν τίποτα. Πόσο μάλλον αν εφαρμοστεί ο πτωχευτικός, το εσωτερικό πρόβλημα θα είναι δυσμενέστερο του εξωτερικού!! Το προβλέπει το Μνημόνιο 2015!
Τα ποσά που διακυβεύονται είναι 240 δις € προς δημόσιο/ ταμεία και 110 δις € κόκκινα δάνεια προς τραπεζικά ιδρύματα και fund, συνολικά 350 δις €, ήτοι 2 φορές το ΑΕΠ της χώρας! Το επιχείρημα της κουλτούρας πληρωμών δεν είναι πραγματικό γιατί αν υπήρχε δεν θα εκτινασσόταν τα ληξιπρόθεσμα σε τέτοιο ύψος, ούτε θα υπαγόταν στις 120 δόσεις μόνο 4%. Να μην γίνει φύλλο συκής στην εκποίηση!

Να μην οδηγηθούμε σε εκποιήσεις τέτοιων τεραστίων ποσών, χωρίς τις οριζόντιες πλασματικές διαγραφές από πριν των εξωφρενικών προσαυξήσεων, προστίμων, πανωτοκίων, υπερημεριών που 2-5πλασιάζουν την αρχική οφειλή.
Δεν έχει ηθική βάση. 1) ευνοεί μόνο τους στρατηγικούς υπερδανεισμένους, 2) καταστρέφει τους συνεπείς/νουνεχείς. Οι εκβιασμοί κατά των συνετών υλοποιούνται, 3) δεν σώνει τις ενδιάμεσες περιπτώσεις.

Εκπροσωπούμε 471 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών με ~15.000 εργαζόμενους και πωλήσεις το ~50% του ΑΕΠ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και το think – tank Νέο Ρεύμα - Νέο Όραμα.

Οι περισσότερες προτάσεις του πτωχευτικού νομοσχεδίου αφορούν διορθώσεις και αγκυλώσεις προηγουμένων καταστάσεων και νόμων.

Έχει 3 βασικές αδυναμίες ... ουσιαστικές και ηθικής βάσης.
Πρώτον: ευνοεί σκανδαλωδώς μόνο τον υπερδανεισμό χωρίς εξασφαλίσεις, κοινώς την κακή πρόθεση του δανειολήπτη και της τράπεζας.

Δεύτερον: καταστρέφει τους νουνεχείς που δεν επιδίωξαν τον υπερδανεισμό και θα χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, σπίτια, γήπεδα, κ. α. σε τιμές εκποίησης απείρως χαμηλότερες μετά την 10ετή κρίση (συνολικά 1-1.5 τρις € χαμένες αξίες ακινήτων). Δίνει δυνατότητα εκβιασμών του δημοσίου και τραπεζών κατά των συνετών!

Τρίτον: δεν σώνει τις ενδιάμεσες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να σωθούν αν τα υπόλοιπα των χρεώσεων του δημοσίου και των δανείων εκκαθαριστούν/ διαγραφούν από τα άκρως καταχρηστικά πρόστιμα, προσαυξήσεις, πανωτόκια, υπερημέριες, κ.α., που περιέχουν 2πλασιασμό έως 5 πλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου. Δεν διαγράφει από μόνο του το δημόσιο, τα ταμεία και οι τράπεζες παρόλο που εισέπραξαν πακτωλό από τα δάνεια και τις ανακεφαλαιοποιήσεις.

Το επιχείρημα της υπογραφής άρσης της προστασίας 31/12/19 δεν είναι αντιφατικό με την Μνημονιακή υποχρέωση 2015 της διαγραφής όλων των προστίμων, που δεν εφαρμόστηκε και μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Το επιχείρημα της κουλτούρας πληρωμών έχει αντίκρυσμα εάν υπάρχει ή υπήρξε τέτοια κουλτούρα ή υπάρχει η παραμικρή δυνατότητα ύπαρξης. Εκτιμούμε ότι επειδή δεν υπάρχει αποταμίευση, ούτε αποθέματα, ούτε κάποιο βάθος, ... δεν υφίσταται θέμα κουλτούρας πληρωμών. Εάν υπήρχε έστω και σε ελάχιστο βαθμό: 1) δεν θα διογκωνόταν τα ληξιπρόθεσμα σε 240 δις και 110 δις € τα κόκκινα δάνεια, δηλ 350 δις € ήτοι 2 ΑΕΠ, 2) ούτε στις 120 δόσεις θα υπαγόταν μόνο το 4% των ληξιπροθέσμων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, ασχέτως κορονοιού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν φύλλο συκής στην εν ψυχρώ εκποίηση της χώρας!

Για αυτό προτείνεται η ενδιάμεση λύση, διαγραφής του πλασματικού εσωτερικού χρέους, που είναι και μνημονιακή υποχρέωση!

Επί του πτωχευτικού νομοσχεδίου


Μέρος Πρώτο. Πτωχευτική διαδικασία.

Να αποσυρθεί και να επανέλθει με βιώσιμες βελτιώσεις το νομοσχέδιο.
Να εκκαθαριστούν οριζόντια για το δημόσιο:οι καταχρηστικές προσαυξήσεις 300-500%, πρόστιμα, εξωλογιστικοί προσδιορισμοί. Για τις τράπεζες: πανωτόκια και τόκοι υπερημερίας.

Άρθρο 7- Σε κάθε περίπτωση να αποφευχθούν οι αυστηρές διαδικασίες, το άμεσο εκτελεστό και να επιτρέπεται η δικαστική αναστολή.
Άρθρο 8- Πτωχευτική ανακοπή. Είναι σκανδαλώδες να μην επιτρέπεται. Να επιτρέπεται και με την συναίνεση των πιστωτών, αλλά και του οφειλέτη.

Μέρος Δεύτερο
Κεφάλαιο Δέκατο, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών


Οι ρυθμίσεις στο εξωδικαστικό συμβιβασμό να προβλέπουν οριζόντια αρχικά, την διαγραφή προσαυξήσεων 300-500% περιλαμβανομένων και των προσαυξήσεων των ελέγχων, προστίμων εξωλογιστικών προσδιορισμών, πανωτόκια και υπερημερίες.

Μετά την εκκαθάριση, να δοθεί επαρκής χρόνος διαγραφής μέρος του θεωρητικού κεφαλαίου/ αρχικής οφειλής, κατά την αναλογία που εισπράχθηκαν με τις ανακεφαλαιοποιήσεις από τις τράπεζες και το δημόσιο.

Το νέο ποσό που θα προκύψει να μπορεί να ρυθμίζεται σε 120 ή και 240 δόσεις με επιτόκιο 1%.

Επί του συνδυασμού των φορολογικών νόμων του ν.4646/19

Οι προτάσεις του φορολογικού νόμου που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν στην διαβούλευση ... ότι δεν αφορούν συγκεκριμένα άρθρα, διευκρινίζουμε ότι αφορούν τους ίδιους νόμους και τα ίδια θέματα, όπως διατυπώνονται.

Οι νόμοι 4172/13, 4174/13 και ο 4336/15: καταργούν τους εξωλογιστικούς προσδιορισμούς ολοσχερώς- αλλά όχι αναδρομικά και για όλες τις υποθέσεις στις καρτέλες και καταργούν όλες τις προσαυξήσεις και πρόστιμα του ν. 2523/97- υπάρχει ειδική αναφορά στο Μνημόνιο 2015, Παράγραφος Γ: Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ, σελίδα 1016, 2.2 Μεταρρυθμίσεις Φορολογικής Πολιτικής, 2.2.ιι

.... ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2523/97 ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ--- adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, ¶s 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.

.... Να υιοθετηθούν οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσει στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και των διαδικασιών φορολόγησης. να εισαχθεί ένας νέος ποινικός νόμος για την φοροδιαφυγή και απάτη για να τροποποιηθεί ο Ειδικός Νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και η αντικατάσταση των άρθρων 55, παράγραφος 1 και 2 του TPC με την οπτική, μεταξύ άλλων, του εκμοντερνισμού και της διεύρυνσης του ορισμούς της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους. Να καταργηθούν ΟΛΑ τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίου και Στοιχείων περιλαμβανομένων αυτών που εισπράττονται υπό τον νόμο 2523/1997, να αναπτυχθεί το πλαίσιο φορολόγησης των συλλογικών επενδύσεων και των συμμετεχόντων σε αυτά που να είναι συμβατό με το ITC και σε ευθυγράμμιση με τις καλύτερες πρακτικές στην ΕΕ.

Όμως, η Ελληνική νομοθεσία δεν κατάργησε ΟΛΑ τα πρόστιμα και ιδιαίτερα δεν τα κατάργησε για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις- ασχέτως δικαστικής εξέλιξης, δεν διέγραψε τα πρόστιμα και προσαυξήσεις που ήταν συσσωρευμένα στις καρτέλες, δεν διέγραψε τις προσαυξήσεις των ελέγχων που ενσωματώνονται στο βεβαιωθέν ποσό με 25% ή και 60% τόκους το χρόνο (μετά 3-7 χρόνια) και μετά προσαυξάνονται στις καρτέλες κατά ΚΕΔΕ.

Η πρόταση μας αφορά τη εναρμόνιση του Μνημονίου του 2015 με την ισχύουσα νομοθεσία και όχι με μερικές και επιλεκτικές εφαρμογές, που άλλοτε αφήνουν τις προσαυξήσεις της περιόδου ελέγχου, άλλοτε αφήνουν τους εξωλογιστικούς προσδιορισμούς που κρίθηκαν καταργημένοι και άλλοτε αγνοούν ότι στις καρτέλες υπάρχουν σήμερα προσαυξήσεις 300 - 500% -ανήκουστες διεθνώς - και ενώ μειώθηκαν κατά νόμο, μετά δεν διεγράφησαν από τις εκκρεμείς υποθέσεις, ασχέτως δικαστικής εξέλιξης.

Πάντοτε η ευνοϊκότερη νομοθεσία αφορούσε και όλες τις υποθέσεις.

Για αυτό η χώρα μας έχει το αξεπέραστο πρόβλημα νάρκη όλων των οικονομικών προβλημάτων που είναι το απίστευτο ύψος για ληξιπρόθεσμα προς εφορίες 180 δις € και προς ταμεία 40 δις €=240 δις €. Δηλαδή πάνω από ένα ΑΕΠ και δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι! Ακόμη και στην ρύθμιση των 120 δόσεων υπήχθησαν μόνο 4 δις €, χωρίς αξιόλογα έσοδα.


Με εκτίμηση,
Ν. Βιδάλης, Κ. Ζήσης, Χ. Μπόγιας, Μ. Ναξιάδης, Ε. Νικολαίδου, Λ. Χατζόπουλος, Ν. Φιλίππου
Νίκος Σπ. Φιλίππου - Τηλ.: +30 2310 763925, κινητό: +30 6944 867143, e-mail: info@philippou-sa.gr http://neoreumaneoorama.blogspot.com/, twitter: PHILIPPOU_NIKOLAOS, fb: Νίκος Σπ. Φιλίππου


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!