Το σωματείο εργαζομένων δημου Κορδελιού Ευόσμου για το κοιμητήριο δυτικής Θεσσαλονίκης
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
                               


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Το τελευταίο διάστημα, πάνω από ένα μήνα, βιώνουμε την τεράστια κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Αυτή την ώρα η νέα διοίκηση του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης  (ΣΔΔΘ), σε έναν οργανισμό με τριάντα ένα εργαζόμενους (31), ως μη όφειλε, αφού το μέγεθος, το εύρος δραστηριοτήτων και ο αριθμός του προσωπικού είναι περιορισμένος, επέλεξε να διορίσει Γενικό Γραμματέα χρεώνοντας τους δημότες των Δήμων που είναι μέλη του, με μια αργομισθία, τριάντα έξι (36.000) χιλιάδων ευρώ, ετησίως. Καθώς ο ΣΔΔΘ έχει σταθερά ετήσια έσοδα σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από τη λειτουργία του κοιμητηρίου, εάν αυξηθούν οι ετήσιες δαπάνες μισθοδοσίας με μετακλητό, δεν θα μπορεί να προσλάβει τα άτομα που χρειάζεται για να δουλέψει το κοιμητήριο!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση του προϊστάμενου της Διεύθυνσης δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την αναπλήρωσή του.
Η πρόσληψη γενικού γραμματέα εντάσσεται στο πλαίσιο του βολέματος ημετέρων και το ποσό που θα κοστίζει στο ΣΔΔΘ, αναλογεί στην πρόσληψη πάνω από δυο εργατών ταφής.
Φαίνεται ότι στρατηγική επιλογή της νέας διοίκησης είναι η κάλυψη ρουσφετιών και πελατειακών σχέσεων και όχι η κάλυψη των πάγιων αναγκών του κοιμητηρίου. Συνεπώς, αντί να προβούν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε νευραλγικούς τομείς του κοιμητηρίου, δημιουργούν ανύπαρκτες ανάγκες και προσλαμβάνουν Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να καλύψουν ενδογενείς παθογένειες.
Ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, λόγω των δυσκολιών πρόσληψης προσωπικού και της αδιαφορίας των διοικήσεων να προγραμματίσουν προσλήψεις μονίμου προσωπικού, αδυνατεί πλέον να ανταπεξέλθει στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του. Χαρακτηριστικά, δε συμμετείχε στην προκήρυξη 3Κ για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας. Εργασίες που η νομοθεσία επιβάλει να εκτελούνται από μόνιμους υπαλλήλους, ανατίθενται σε ιδιώτες, με τη δικαιολογία της έλλειψης προσωπικού, που οι ίδιοι προκαλούν με την ανεύθυνη συμπεριφορά τους.
Αυτό αποδεικνύεται:
-       Με την πάγια πλέον λειτουργία της πύλης του Κοιμητηρίου από εταιρεία φύλαξης.
-       Με την ανάθεση της μεταφοράς και διαχείρισης προϊόντων εκταφών σε ιδιώτη.
-       Με την ανάθεση της συντήρησης του υδραυλικού και ηλεκτρολογικού δικτύου του Κοιμητηρίου σε ιδιώτες.
-       Από τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου με αντικείμενο την αποκομιδή απορριμμάτων, την πλύση κάδων και την σάρωση οδών του Κοιμητηρίου.
-       Από την πρόθεση της διοίκησης να συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ με αντικείμενο τη σύνταξη μελετών έργων υποδομής του Κοιμητηρίου, διαγωνιστικές διαδικασίες, επίβλεψη αυτών, κλπ.
-       Από την πρόθεση της διοίκησης να αναθέσει σε ιδιώτη τη διενέργεια εκταφών, κλπ.
-       Από την υποστελέχωση σχεδόν όλων των υπηρεσιακών μονάδων του Κοιμητηρίου.
-       Από το ότι η κατασκευή έργων εισάγονται στην ημερήσια διάταξη ως προμήθειες υλικών, λόγω αδυναμίας εκπόνησης μελετών !
Δυστυχώς το Κοιμητήριο εδώ και χρόνια έχει εγκαταλειφθεί στη μοίρα του, αφού οι διοικήσεις των δήμων μελών, πρωτίστως ενδιαφέρονται για τη μοιρασιά των αμειβόμενων θέσεων και χύνουν κροκοδείλια δάκρυα όταν τα ΜΜΕ αναδεικνύουν απίστευτες καταστάσεις να διαδραματίζονται σ’ αυτό.
Ειδικότερα, το προσωπικό ταφών εκταφών είναι αριθμητικά ανεπαρκέστατο για να ανταπεξέλθει στα καθημερινά καθήκοντά του. Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται σε θέματα επάρκειας διαθέσιμων θέσεων ταφής, ασφάλειας των επισκεπτών, καθαριότητας, συντήρησης υφιστάμενης υποδομής, δημιουργίας νέων υποδομών, με άμεση συνέπεια την υποβαθμισμένη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Όλοι οι δήμοι γίνονται αποδέκτες των πολυάριθμων διαμαρτυριών των κατοίκων και επισκεπτών του Κοιμητηρίου για τις υποβαθμισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες του.
Όλα τα λοιπά υφιστάμενα Κοιμητήρια της Θεσσαλονίκης λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων που τα φιλοξενούν (Αναστάσεως του Κυρίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, της Καλαμαριάς, του Ωραιοκάστρου και όλα τα περιφερειακά Κοιμητήρια). Μόνο το Κοιμητήριο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο υπάγεται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου λειτουργεί ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπό τη μορφή του Συνδέσμου Δήμων. Στην ουσία, ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου φιλοξενεί στη δική του εδαφική ενότητα το Κοιμητήριο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, συμβάλλει οικονομικά κατά 25% στις υποχρεωτικές εισφορές αυτού, επιβαρύνεται (όχληση από τις πομπές των κηδειών) από τη λειτουργία του, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στα τεκταινόμενα αυτού με δυο (2) μόνο Συμβούλους στο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Προτείνουμε το Κοιμητήριο περιέλθει στην δικαιοδοσία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, διότι θα επέλθουν αφενός σημαντικές οικονομικές ωφέλειες, αφού θα ενσωματωθούν υπηρεσίες του Συνδέσμου που σήμερα υπολειτουργούν (Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία, Υπηρεσία Καθαριότητας, Υπηρεσία Πρασίνου, κλπ) και αφετέρου θα βελτιωθεί σημαντικά το παρεχόμενο έργο προς τους πολίτες της δυτικής Θεσσαλονίκης, αφού ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου διαθέτει επάρκεια αξιόλογου, έμπειρου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσία για να εκτελέσει όλα εκείνα τα έργα που απαιτούνται για την αναβάθμιση του Κοιμητηρίου.
Επιβάλλεται σήμερα το Κοιμητήριο της Δυτικής Θεσσαλονίκης να αποκολληθεί από το τέλμα και τη στασιμότητα που έχει περιέλθει. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την κατάργηση του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης και την ένταξή του στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, ο οποίος, ως υπηρεσία πλέον του Δήμου θα λειτουργήσει το Κοιμητήριο, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες προς τους πολίτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Το μοντέλο του Συνδέσμου για τη λειτουργία του Κοιμητηρίου έδωσε λύσεις κατά το παρελθόν. Όμως, στην πορεία αφυδατώθηκε και εξαντλήθηκε κυρίως λόγω του τρόπου που αντιμετωπίσθηκε από τις διοικήσεις των Δήμων μελών, ως χώρος «πολιτικής εξαργύρωσης γραμματίων». Απαιτείται άμεσα η αλλαγή του απηρχαιωμένου μοντέλου του Συνδέσμου και η λειτουργία του Κοιμητηρίου, ως υπηρεσία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για να μπορέσει να συνεχίσει και να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του μέλλοντος.
Όσον αφορά τις υποχρεωτικές εισφορές των Δήμων, προτείνουμε την κατάργηση τους, οπότε οι Δήμοι μέλη του Συνδέσμου δεν θα έχουν πλέον καμία οικονομική επιβάρυνση για την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους. Ταυτόχρονα, να δεσμευτεί ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου ότι θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους των λοιπών δήμων της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως και τους δικούς του κατοίκους, με τον τρόπο που λειτουργεί και το Ανατολικό Κοιμητήριο.

Καλούμε τη νέα διοίκηση στη συνεδρίαση της Δευτέρας να μην προχωρήσει σε απόφαση πρόσληψης πλεονάζοντος μετακλητού Γενικού Γραμματέα, να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα του ΣΔΔΘ και να εκκινήσει τις διαδικασίες κατάργησής του και την ενσωμάτωση των λειτουργιών του στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του και να απαλλάξει τους κατοίκους της δυτικής Θεσσαλονίκης από αργομισθίες, που ειδικά την περίοδο αυτή αποτελούν μεγίστη πρόκληση προς το λαϊκό αίσθημα.

3 Απριλίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!