Σύσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολου Τζιτζικώστα με τον Επίτροπο Οικονομίας της ΕΕ Paolo GentiloniΣύσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολου Τζιτζικώστα με τον Επίτροπο Οικονομίας της ΕΕ Paolo Gentiloni


Σύσκεψη με τον Επίτροπο Οικονομίας της ΕΕ Paolo Gentiloni είχε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στις Βρυξέλλες.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οι δυνατότητες πιο στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Κομισιόν, ειδικά στα ζητήματα ανάκαμψης των τοπικών κοινωνιών.
Με δεδομένο ότι ο Επίτροπος Gentiloni είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ΕΕ, με έναν σημαντικό προϋπολογισμό ύψους 560 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας, ζήτησε οι πόροι αυτοί να επενδύονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των Περιφερειών και των Δήμων, μέσα από πρακτικές μορφές συνεργασίας, τις οποίες παρουσίασε στον Επίτροπο.
«Το έργο του Επιτρόπου Gentiloni στην αντιμετώπιση της κρίσης, που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Τα σχέδια που κατέθεσε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία, συνάδουν με τις προτάσεις μας για τη δημιουργία ενός ισχυρού Ταμείου Ανάκαμψης, που βασίζεται σε επιχορηγήσεις και συνδέεται με τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ. Είναι δε εξαιρετικά σημαντικό ότι αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αγκάλιασαν και υιοθέτησαν τόσο η Κομισιόν, όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πόροι αυτοί πρέπει να αξιοποιηθούν από τις Περιφέρειες και τους Δήμους για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.
Οι κ.κ. Τζιτζικώστας πρότεινε στον κ. Gentiloni πέντε συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας:
1.Ανάπτυξη νέων εργαλείων ανταλλαγής καλών πρακτικών και παρακολούθησης της πορείας του σχεδίου αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων. Ήδη η διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με 250 καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να δημιουργηθούν νέα χρήσιμα εργαλεία στην επόμενη φάση της οικονομικής αποκατάστασης και της ανάκαμψης.
2.Δημιουργία «Κώδικα Επικοινωνίας», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η νέα Διεύθυνση Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας θα είναι κοντά στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών κι όχι ένας απόμακρος και συγκεντρωτικός θεσμός. Το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» (European Semester), που είναι ο προκάτοχος της Διεύθυνσης, παρείχε μεν ένα πλαίσιο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ, όμως έμεινε εν πολλοίς μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών.
3.Διοργάνωση ετήσιου φόρουμ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών πρότεινε να πλαισιωθεί αυτός ο νέος θεσμός από περιφερειακά και εθνικά φόρουμ, ώστε να συμβάλλει στην ευρεία διάδοση της σημασίας αυτών των όρων στην καθημερινότητα των πολιτών και στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των πρωτοβουλιών της ΕΕ.
4.Επανέναρξη της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στη βάση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την κρίση που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι έτοιμη να συμβάλλει εμπράκτως σ’ αυτή την προσπάθεια.
5.Κοινό σχέδιο δράσης για τα έτη 2020 – 2021, με κεντρικό στόχο τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το Σχέδιο Ανάκαμψης στις τοπικές οικονομίες, για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβασή τους, αλλά και στο δημόσιο διάλογο για τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα που θα έχει στις τοπικές κοινωνίες.
Ο κ. Τζιτζικώστας προσκάλεσε μάλιστα τον κ. Gentiloni στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, τον ερχόμενο Οκτώβριο, στις Βρυξέλλες, ώστε να αναπτύξει τα ζητήματα της ανάκαμψης.The European Committee of the Regions

The European Committee of the Regions is the EU's assembly of regional and local representatives from all 27 Member States. Created in 1994 following the signing of the Maastricht Treaty, its mission is to involve regional and local authorities in the EU's decision-making process and to inform them about EU policies. The European Parliament, the Council and the European Commission consult the Committee in policy areas affecting regions and cities. To sit on the European Committee of the Regions, all of its 329 members and 329 alternates must either hold an electoral mandate or be politically accountable to an elected assembly in their home regions and cities. Click here for more details on your national delegation.
Your personal data are processed in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC. You may, upon request, obtain the details of your personal data, rectify any inaccurate or incomplete personal data, or ask for your data to be removed from our mailing list.

Should you have any queries concerning the processing of your personal data, please address them to PresseCdr@cor.europa.eu. You can also send an email to the CoR data protection officer data.protection@cor.europa.eu. As regards the processing of your personal data, you have a right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor  https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en.
For further information about our privacy policy, please visit the page: https://cor.europa.eu/en/Pages/legal-notice.aspx.Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!