41ο Ενημερωτικό του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

 


41ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

      του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

      ΘΕΜΑ: «Κενά και Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ στην   Κεντρική

                      Μακεδονία»

 

Κενά-προσλήψεις-ποσοστό κάλυψης αναγκών  σε ΣΜΕΑΕ και ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση, στην Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα:

v Ανατολική Θεσσαλονίκη: κενά 39,  προσλήψεις 13, ποσοστό κάλυψης αναγκών 33,33%.

v Δυτική Θεσσαλονίκη      : κενά 71, προσλήψεις 21, ποσοστό κάλυψης αναγκών 29,57%.  

v Ημαθία                              : κενά 23, προσλήψεις 11, ποσοστό κάλυψης αναγκών 47,82%.

v Κιλκίς                                 : κενά 8, προσλήψεις 2,   ποσοστό κάλυψης αναγκών 25%.

v Πέλλα                                : κενά 49, προσλήψεις 18, ποσοστό κάλυψης αναγκών 36,73%.

v Πιερία                               : κενά 18, προσλήψεις 15, ποσοστό κάλυψης αναγκών 83,33%.

v Σέρρες                               : κενά 16, προσλήψεις 2, ποσοστό κάλυψης αναγκών 12,5%.

v Χαλκιδική                         : κενά 23, προσλήψεις 16, ποσοστό κάλυψης αναγκών 69,56%.

Το ποσοστό κάλυψης αναγκών στην Κεντρική Μακεδονία είναι 39,67% (κενά 247 προσλήψεις 98).  Η περσυνή Β φάση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΑΕ είχε 20% επιπλέον κενά από την Α φάση. Αυτό σημαίνει ότι τα κενά είναι πολύ περισσότερα από τα 149 που φαίνονται στον δεύτερο πίνακα, δεδομένο που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεση Β φάση προσλήψεων, με στόχο να καλυφθούν όλα τα κενά.

 

Κενά-προσλήψεις-ποσοστό κάλυψης αναγκών  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση, στην Κεντρική Μακεδονία

v Ανατολική Θεσσαλονίκη: κενά 54, προσλήψεις 43, ποσοστό κάλυψης αναγκών  79,62%.

v Δυτική Θεσσαλονίκη      : κενά 71, προσλήψεις 57, ποσοστό κάλυψης αναγκών  80,28%.  

v Ημαθία                              : κενά 16, προσλήψεις 11, ποσοστό κάλυψης αναγκών  68,75%.

v Κιλκίς                                 : κενά  4, προσλήψεις   4,   ποσοστό κάλυψης αναγκών  100%.

v Πέλλα                                : κενά 13, προσλήψεις 4, ποσοστό κάλυψης αναγκών     30,76%.

v Πιερία                               : κενά 24, προσλήψεις 15, ποσοστό κάλυψης αναγκών   62,5%.

v Σέρρες                               : κενά 7, προσλήψεις 3, ποσοστό κάλυψης αναγκών       42,85%.

v Χαλκιδική                         : κενά 14, προσλήψεις 8, ποσοστό κάλυψης αναγκών     57,14%.

 

  Στους παρακάτω πίνακες υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τις 8 ΔΔΕ της Κεντρικής Μακεδονίας κατά ειδικότητα.


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 Σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και η κυβέρνηση των αρίστων έχει

            «Αθωράκιστη τη σχολική κοινότητα μπροστά στην πανδημία»

 

Η Υπουργός Παιδείας παρουσιάζοντας το «Πλαίσιο έναρξης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για τη νέα σχολική χρονιά με δεδομένη τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση του κορονοϊού» μας έδειξε για άλλη μια φορά ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και η προσπάθεια υποβάθμισης της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας δεν σταματούν ούτε αυτή τη δύσκολη περίοδο στη χώρα μας. Αφού παραδέχτηκε έμμεσα, ευχαριστώντας διάφορες εταιρείες και ιδρύματα, ότι το Υπουργείο δεν έχει διαθέσει μέχρι στιγμής ούτε ένα ευρώ για τη αντιμετώπιση της πανδημίας, μεταθέτει πλέον την ευθύνη σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η προετοιμασία για το άνοιγμα των σχολείων εξαντλήθηκε στη χορήγηση δύο μη ιατρικών πάνινων μασκών σε κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας για ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Λίγες μόλις ημέρες πριν τον Σεπτέμβρη, και ενώ χάθηκε ο πολύτιμος χρόνος της καλοκαιρινής περιόδου, δεν γνωρίζουμε:

  1. πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα;
  2. πόσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν θα μπουν στην τάξη λόγω ένταξης τους σε ευπαθείς ομάδες;
  3. πόσοι επιπλέον εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν;
  4. με ποιο θεσμικό πλαίσιο θα εργαστούν οι εκπαιδευτικοί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;
  5. ποιες θα είναι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών

Αυτά όμως που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι:

δεν έγινε καμία προσπάθεια για την μείωση των μαθητών ανά τμήμα, όπως έγινε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διασφαλίζοντας τις επιπλέον αναγκαίες προσλήψεις

δεν έγινε καμία προσπάθεια για την αύξηση του αριθμού των αιθουσών μέσω της εκμετάλλευσης όλων των πιθανών πηγών (χιλιάδες ανενεργές σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια, κενές αίθουσες σε σχολεία που λειτουργούν, κενά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.ά.)

δεν έχει γίνει καμία ειδικότερη πρόβλεψη για τους /τις συναδέλφους της ειδικής αγωγής που εργάζονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες

    Όμως η προσπάθεια του Υπουργείου και της κυβέρνησης να αποποιηθούν τις ευθύνες τους δεν έχει τέλος. Έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν έναν μέσο όρο και να αποκρύψουν από τους γονείς ότι το 75% των μαθητών όλων των βαθμίδων θα στοιβαχτούν σε πολυμελή τμήματα «με δεδομένη τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση του κορονοϊού».

Ο δε καθαρισμός του εξοπλισμού και των υλικών των εργαστηρίων, αιθουσών πληροφορικής και μουσικών οργάνων μετά από κάθε διδακτική ώρα εναπόκειται στον εκπαιδευτικό, δημιουργώντας πρόβλημα στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου μετατρέποντας τις κοινόχρηστες αυτές αίθουσες σε πιθανό χώρο μετάδοσης του κορονοϊού στο σχολείο.

Οι αλλαγές στις αποφάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολικά λεωφορεία (τον Μάιο δεν ήταν απαραίτητη), καθώς και τα διαρκώς νέα δεδομένα που προκύπτουν από έρευνες δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάζουμε.

Σε ένα αβέβαιο και ευμετάβλητο περιβάλλον ζητάμε το αυτονόητο: 

την πλήρη προστασία της Υγείας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

 Για αυτούς τους λόγους απαιτούμε για το άνοιγμα των σχολείων: 

·         Μείωση μαθητών ανά τμήμα ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

·         Εξασφάλιση απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών.

·         Πρόσληψη αναπληρωτών σε μία φάση.

·         Εξασφάλιση επιπρόσθετων σχολικών αιθουσών σε όλη την επικράτεια με όλους τους τρόπους

·         Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες.

·         Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές.

·         Χορήγηση δωρεάν μασκών σε καθημερινή βάση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

·         Διενέργεια δωρεάν τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς πριν την έναρξη των μαθημάτων και επαναλαμβανόμενα δειγματοληπτικά τεστ για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

·         Εξασφάλιση δωρεάν του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

·         Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και on – line μετάδοση των μαθημάτων.

 

Με εκτίμηση

Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς

Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕΤο avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!