Τραγική η κατάσταση στα σχολεία της Περιφέρειας εν μέσω πανδημίας

 


Με αφορμή την ισχύουσα κατάσταση στα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και όχι μόνο, νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε συγκεκριμένα σχόλια-ερωτήματα που έχουν τεθεί στην παράταξη μας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, έστω κι αν τα περισσότερα παραμείνουν ρητορικά.


Σε ότι αφορά τα ΕΠΑΛ ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα είναι υπέρμετρος, ενώ οι αίθουσες διδασκαλίας μικρές, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλών υγειονομικών αποστάσεων. Στα μικρά εργαστήρια, συνωστίζονται όλη μέρα μαθητές, τόσο των ΕΠΑΛ όσο συχνά και των ΙΕΚ, με τα εργαλεία να χρησιμοποιούνται από όλους τους εκπαιδευόμενους χωρίς άμεση απολύμανση. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων, δεν πραγματοποιείται συχνός καθαρισμός, λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού προσωπικού καθαριότητας, ενώ ακόμη και οι υφιστάμενες υποδομές WC κρίνονται ως ελλιπείς (μικρός αριθμός τουαλετών) και προβληματικές (χαλασμένα καζανάκια κλπ).

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί η αδυναμία, από τους εκπαιδευτικούς, διασφάλισης επαρκών αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των μαθητών, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Όσον αφορά τον αερισμό των αιθουσών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κρίνεται ανεπαρκής, αν αναλογιστούμε ότι στις αίθουσες εργαστηρίων (ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, γραφιστικής), όπου στοιβάζονται τουλάχιστον 28 μαθητές ανά ειδικότητα, ο αερισμός πραγματοποιείται μέσω εσωτερικού κλειστού διαδρόμου.

Σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, παρά το γεγονός ύπαρξης πλήθους εκπαιδευτικών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, η ηλικία τους (κυρίως άνω των 60) και η έλλειψη εκπαίδευσης και εξοικείωσης με τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης τους αναγκάζει να παρίστανται στην τάξη, θέτοντας σε κίνδυνο, καθημερινά, την υγεία τους. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πέραν της έλλειψης αιθουσών για τους μαθητές και η έλλειψη επαρκών χώρων για τους εκπαιδευτικούς, όπου σε αυτούς τους δύσκολους υγειονομικά καιρούς, δημιουργούν συνθήκες συγχρωτισμού στις αίθουσες – γραφεία καθηγητών. Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό ερώτημα που τίθενται είναι κατά πόσο ο υγειονομικός έλεγχος (χρήση μάσκας, θερμομέτρηση) που πραγματοποιείται στο σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας, κατά την είσοδο στο σχολείο, γίνεται από εξειδικευμένο άτομο αντίστοιχης ειδικότητας.

Όσον αφορά την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου οι ηλικίες είναι μικρότερες και οι ευθύνες περισσότερες, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την περίπτωση παρουσίας κρούσματος, ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει τη μεταφορά και συνοδεία του ύποπτου κρούσματος σε άλλο χώρο εντός του σχολείου (όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες), ενώ υπάρχει σημαντική έλλειψη σε βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία. Ακόμη, κρίνεται αδύνατη η διατήρηση σταθερών ομάδων στα ολοήμερα τμήματα, καθώς εκ των πραγμάτων η ολοήμερη φύλαξη αφορά μείξη διαφορετικών τμημάτων – ηλικιών με διαφορετικό εκπαιδευτικό. Επιπλέον, στη φύλαξη των νηπίων, η διατήρηση των μέτρων ασφαλείας, κατά τον ύπνο, κρίνεται αδύνατη, λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών και της παράλληλης απουσίας επαρκούς χώρου, αλλά και επιπλέον βοηθητικού προσωπικού για την φύλαξη τους σε διαφορετικούς χώρους. Ενώ, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η απουσία προσωπικού καθαριότητας δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με τη συχνότητα απολύμανσης των χώρων του σχολείου, αλλά και των υλικών – παιχνιδιών που χρησιμοποιούν τα παιδιά.

Όλα τα παραπάνω, κάνουν πρόδηλες τις κραυγαλέες ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, τόσο στην Περιφέρεια όσο και στο σύνολο της χώρας, μαρτυρώντας την απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλιστούν οι στοιχειώδεις όροι ασφάλειας και υγιεινής των μαθητών, των γονέων και των εργαζόμενων.

Το γραφείο τύπου της παράταξης


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!