Γρ. Εδιρνέλης: Κάποιες σκέψεις μου στο θέμα με τις ακατάλληλες μάσκες

 


ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

(Μήπως κάποια αυτεπάγγελτη δίωξη; Λέω μήπως....)

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 259 (παράβαση καθήκοντος) του Νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019 με ισχύ από 1.7.2019) «Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη».

ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 390 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απιστία

1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζημία στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.

Γρηγόρης Γ. Εδιρνέλης
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!