ΟΑΣΘ: Απο την Παρασκευή 30/10/2020 η διάθεση των μαθητικών δελτίων (πάσο)


 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑπό τον Ο.Α.Σ. Ο. ανακοινώνεται ό τι, η διάθεση των ΜΑΟΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ (ΠΑΣΟ) έτους 2020-2021 στα σχολεία, Θα ξεκινήσει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, από τη ∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Εσόδων, στα Κεντρικά Γραφεία τον Οργανισμού (Αλε ξ.Παπαναστασίου 90, 1°ς όροφος) και κατά τις ώρες, 08.00 έως 13.30.

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης τον ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ. Ο. τα μαθητικά δελτία Θα διατίθενται δωρεάν.

∆ικαιούχοι των μαθητικών δελτίων είναι οι μαθητές της ∆ημόσιας ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδεύσης οι οποίοι έχούν ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουν το 18° έτος της ηλικίας τους εντός τον ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δηλαδή έως την 31η Αυγούστου 2021.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!