Ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαφάνειας και εξυπηρέτησης δημοτών του δήμου Θεσσαλονίκης

 


Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού και σε εφαρμογή της 
υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε κατόπιν της υπ.αρΔ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11-10-2020 (Β' 4484) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, γνωστοποιείται ότι τα Τμήματα Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Γενικού Πρωτοκόλλου και Διαφάνειας, από την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού).

Για τον σκοπό αυτό τίθεται σε λειτουργία η Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ραντεβού, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (thessaloniki.gr), ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/rantevou/). Για την είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxisnet των πολιτών και στη συνέχεια γίνεται η επιλογή της υπηρεσίας, της ημερομηνίας και της ώρας του ραντεβού.

Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη χρήση των νέων τεχνολογιών, για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα καθορισμού ραντεβού με το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο  2313317777.

Κατόπιν τούτου, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται ως κατωτέρω:

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης

Η κατάθεση αιτήσεων προς τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορούν ενστάσεις, παράπονα, καταγγελίες κ.ά. (εξαιρούνται οι Ληξιαρχικές & Δημοτολογικές Πράξεις) θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δ/νση: info@thessaloniki.gr. To τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης θα αποστέλλει άμεσα στον αιτούντα τον αριθμό  πρωτοκόλλου της αίτησής του.

Για τον σκοπό αυτό τίθεται σε λειτουργία η Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ραντεβού, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (thessaloniki.gr), ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/rantevou/). Για την είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxisnet των πολιτών και στη συνέχεια γίνεται η επιλογή της υπηρεσίας, της ημερομηνίας και της ώρας του ραντεβού.

Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη χρήση των νέων τεχνολογιών, για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα καθορισμού ραντεβού με το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο  2313317777.

Κατόπιν τούτου, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται ως κατωτέρω:

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης

Η κατάθεση αιτήσεων προς τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορούν ενστάσεις, παράπονα, καταγγελίες κ.ά. (εξαιρούνται οι Ληξιαρχικές & Δημοτολογικές Πράξεις) θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δ/νση: info@thessaloniki.gr. To τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης θα αποστέλλει άμεσα στον αιτούντα τον αριθμό  πρωτοκόλλου της αίτησής του.

Τμήμα Ληξιαρχείου

Επικοινωνία και τηλεφωνικά ραντεβού με το Τμήμα Ληξιαρχείου στους κάτωθι αριθμούς τηλεφώνων, από  Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 8.00 έως 14.00 μμ.. ΜΟΝΟ κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού), μέσα από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ραντεβού στη διεύθυνση  (https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/rantevou/) ή στα τηλέφωνα : 2313317413, 2313317504.

Ενημερώνουμε τους πολίτες πως σύμφωνα με το  άρθρο 65  του ν. 4735/2020  (Α ́ 197)  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976.

Τμήμα Διαφάνειας

Επικοινωνία στους κάτωθι αριθμούς τηλεφώνων, από  Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 8.00 έως 14.00 μμ..

2313317390,2313317854,2313317394 και 2313317421 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diafaneia@thessaloniki.gr.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!