Είναι νόμιμη η απεργία – αποχή από την αξιολόγηση; Μία ματιά στη Νομολογία και στις σχετικές αποφάσεις των Δικαστηρίων.

 


Είναι  νόμιμη η απεργία αποχή από την αξιολόγηση;  τι έχει συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν;

 Ποιες είναι οι σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων;  Tι προβλέπεται από τη νομολογία;

Σε αυτές τις ερωτήσεις επιχειρεί σήμερα να απαντήσει το mathe.gr  ανατρέχοντας σε τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις  αποφάσεων δικαστηρίων για κηρυγμένη απεργία αποχή στο παρελθόν:

 1. Μορφή απεργίας που αναγνωρίζεται από την νομολογία , αλλά και την νομική επιστήμη, αποτελεί η επονομαζόμενη λευκή ή αφανής ή ιδιόμορφη απεργία κατά την οποία οι εργαζόμενοι από κοινού συμφωνούν να μειώσουν την αποδοτικότητα της εργασίας, προς διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών εν γένει συμφερόντων των εργαζομένων, προσερχόμενοι κανονικά στην υπηρεσία τους κατά το ωράριο εργασίας, πλην όμως προσφέροντας ελλιπώς τις υπηρεσίες τους, ή μην ασκώντας επιλεκτικά ορισμένο είδος καθηκόντων.

Συγκεκριμένα, έχει νομολογηθεί ότι συνιστά μορφή λευκής απεργίας:

  • η μη διόρθωση γραπτών δοκίμων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και η μη κατάθεση των βαθμών του τελευταίου τριμήνου στο Γυμνάσιο υπηρετούντων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου καθηγητών (1995)

Περαιτέρω, μορφή απεργίας αποτελεί και εκείνη κατά την οποία οι εργαζόμενοι από κοινού συμφωνούν να μειώσουν την αποδοτικότητα της εργασίας προς διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών εργασιακών εν γένει συμφερόντων των εργαζομένων (λευκή απεργία).

Επομένως, η μη διόρθωση και η μη κατάθεση , ως εκ τούτου, εμπροθέσμως από τους αρμοδίους προς βαθμολόγηση καθηγητές της βαθμολογίας των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων εντός της προβλεπόμενης από το προαναφερθέν άρθ. 39 παρ. 5 του ΠΔ.τος 295/79 πενθήμερης προθεσμίας από του πέρατος της δοκιμασίας κάθε μαθήματος, αποτελεί μορφή απεργίας με την έννοια της μειώσεως της αποδοτικότητας της εργασίας. (ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΙΘ. 486/95)

Γνωμοδότηση Πάνου Λαζαράτου Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών (2017).

2.   Το 2014 η ΑΔΕΔΥ κηρύσσει απεργία αποχή από την αξιολόγηση. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προσφεύγει με αίτημα  να   διαταχθεί η διακοπή της εν λόγω απεργίας και η απαγόρευση συνέχισής της στο μέλλον, αλλά και να απαγορευθεί η επανάληψή της με την ίδια μορφή για την ικανοποίηση των ίδιων ή παρομοίων αιτημάτων.

Βάσει της αγωγής του Υπουργείου, ο καταχρηστικός χαρακτήρας της απεργίας συνίσταται «στην άρνηση εφαρμογής από το σύνολο των απεργούντων δημοσίων υπαλλήλων ενός ψηφισμένου νόμου του κράτους, που άπτεται της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, με απώτερο σκοπό τον εξαναγκασμό της νομοθετικής εξουσίας να τον τροποποιήσει».

«Πρόκειται δηλαδή για μία πολιτική απεργία διαμαρτυρίας, η οποία όμως για να είναι νόμιμη θα πρέπει να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι διαρκείας, όπως εν προκειμένω», συμπληρώνεται.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (2395/2014 Μον. Πρωτ. Αθηνών Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών) έκρινε νόμιμη τη συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο  αιτιολογημένα απέρριψε ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:

  1. Το αίτημα για την απαγόρευση συνέχισης της συγκεκριμένης κινητοποίησης με τη συγκεκριμένη μορφή, διάρκεια και αίτημα.
  2. Το αίτημα για κήρυξη της Απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής σχετικά με την ως άνω απαγόρευση.
  3. Το αίτημα για την απαγόρευση κάθε μελλοντικής κινητοποίησης με το αυτό ή παρεμφερές αίτημα.

Απόσπασμα από το σκεπτικό: «το κύριο αίτημα να υποχρεωθεί η εναγομένη (ΑΔΕΔΥ) να διακόψει την εξαγγελθείσα απεργία πρέπει ν’ απορριφθεί ως νόμω αβάσιμο, ενόψει του ότι το δίκαιο μας δεν αναγνωρίζει γενική αξίωση για πράξη ή παράλειψη σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το δε δραστικό μέτρο διακοπής της απεργίας και παράλειψη της στο μέλλον θα έπρεπε να προβλέπεται ρητά, τέτοια, όμως, νομοθετική πρόβλεψη δεν υπάρχει»

3.    Τον Μάρτιο του 2020 Δημοσιεύθηκε η με αρ. 559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως υπαλλήλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είχε αποκλειστεί από την διαδικασία πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος λόγω συμμετοχής του στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ από την διαδικασία αξιολόγησης του ν.4369/2016

Με την απόφαση κρίθηκε συγκεκριμένα ότι η απεργία της ΑΔΕΔΥ καλύπτεται από τεκμήριο νομιμότητας και ότι συνεπώς νομίμως ο αιτών δεν προέβη στην αξιολόγηση των υφισταμένων του λόγω συμμετοχής του στην απεργιακή αυτή κινητοποίηση κάτι που δεν εκώλυε την συμμετοχή του στην επίδικη διαδικασία επιλογής του ίδιου ως προϊσταμένου.

πηγή  mathe.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!