"Και αυτάρεσκος και αδιάβαστος για πολλοστή φορά", απάντηση της διοίκησης του δήμου Ωραιοκάστρου σε Π. Σκαρλάτο

 


Και αυτάρεσκος και αδιάβαστος για πολλοστή φορά. 

Σε ανακοίνωσή του ο δημοτικός συνδυασμός ΑΝ.Α.Σ.Α. ισχυρίστηκε ότι η διοίκηση του δήμου Ωραιοκάστρου ακυρώνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της υπηρεσίας εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, επειδή δήθεν άκουσε τον επικεφαλής της και τα δήθεν «τεκμηριωμένα επιχειρήματά» του.

Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ψευδές. 

Η ακύρωση της υπ'αριθμ. 222/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγινε χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά της διοίκησης του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου να γίνει η πλήρης συμμόρφωση με τις νέες οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων), οι οποίες αναρτήθηκαν μετά τη σχετική απόφαση. 

Συγκεκριμένα οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο στο νόμο για τη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (Ν. 3855/2010, Ν. 4342/2015, Ν. 3851/2010, Ν. 4122/2013, Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011, Υ.Α. Δ6/7094/30.03.2011) είναι οι εξής:

α) Τροποποίηση του Ν. 4412 / 2016 περί Προμηθειών του Δημοσίου, με τον Ν. 4782 / 2021. 

β) Με τον Ν. 4782 τροποποιούνται μεταξύ άλλων: η διαδικασία αποσφράγισης και ελέγχου των προσφορών, οι απαραίτητες εγγυήσεις, διάφορες προθεσμίες ενέργειας, κ.λπ..

γ) Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις υπάρχουν και για άλλα σημαντικά σχετικά ζητήματα, όπως προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν. 4624 / 2019), προληπτικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ν. 4700 / 2020), ηλεκτρονική τιμολόγηση (Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. οίκ. 60967 ΕΞ 2020) και λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ (ΚΥΑ 64233 / 9-6-2021).

δ) Νέο Υπόδειγμα σχεδίου Διακήρυξης από την ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) - συντάκτρια του Νόμου των προμηθειών – σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. Το νέο Υπόδειγμα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής στις 14-6-21.

Κατόπιν των παραπάνω είναι δικαίωμα του κυρίου Σκαρλάτου να χαίρεται κοιτώντας τον εαυτό του στον καθρέφτη, όμως οι δημότες  ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και όχι για τις αυτάρεσκες και άσχετες με την πραγματικότητα παρεμβάσεις του. Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!