Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεξαμενή κατοικιών για ευάλωτες ομάδες σε προσιτές τιμές και με κοινωνικά κριτήριαΔεξαμενή κατοικιών για ευάλωτες ομάδες σε προσιτές τιμές και με κοινωνικά κριτήρια

Τη δημιουργία ενός φορέα παροχής κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, μέσω του οποίου θα προκύψει μια δεξαμενή κατοικιών με την αξιοποίηση του αδρανούς κτιριακού αποθέματος, που θα διατεθεί σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες σε προσιτές τιμές και με κοινωνικά κριτήρια, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της ΜΑΘ ΑΕ/ ΑΟΤΑ και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη, μιλώντας απόψε (28/02) στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το στεγαστικό ζήτημα.

Σύμφωνα με την κυρία Καραγιάννη, στο πλαίσιο των δράσεων της ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο τέλος Μαρτίου θα λειτουργήσει «Στεγαστική Πλατφόρμα», όπου θα δηλώνονται τα κενά σπίτια, θα παρέχεται πληροφόρηση για στεγαστικές πολιτικές και θα υπάρχει διαδραστικός χάρτης με δεδομένα που προέρχονται από την παρακολούθηση δεικτών στεγαστικού αποκλεισμού.

Οι δράσεις τις οποίες θα αναπτύσσει ο φορέας, όπως τις προσδιόρισε η κυρία Καραγιάννη, περιλαμβάνουν τα εξής:

Νομικό-τεχνικές μελέτες για τις αναγκαίες νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές για τη διευκόλυνση εξάσκησης του δικαιώματος στη στέγαση

Νομική υποστήριξη και πληροφόρηση ενοικιαστών για τα δικαιώματά τους, υποστήριξη σε συλλόγους ενοικιαστών, κοινωνικά εγχειρήματα, όπως στεγαστικοί συνεταιρισμοί, co-housing κ.ά.

Νομική υποστήριξη σε άτομα που απειλούνται με εξώσεις

Επιμορφωτικά προγράμματα προς ενοικιαστές για τα δικαιώματά τους και για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Διαχείριση παραχωρήσεων των  ακινήτων στον φορέα και matching με ωφελούμενους  σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες

Διαχείριση της στεγαστικής πλατφόρμας και της πλατφόρμας δήλωσης ακινήτων από ιδιώτες (πλατφόρμα κενών σπιτιών)

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης δημοτικού και ιδιωτικού αποθέματος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αποθέματος τουλάχιστον 500 σπιτιών μέχρι το 2025

Ανάπτυξη  δεικτών παρακολούθησης στεγαστικού αποκλεισμού για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Ανθεκτικότητας.

Όπως ανέφερε η κυρία Καραγιάννη, η δημιουργία αυτού του φορέα παροχής κοινωνικής και προσιτής κατοικίας θα έχει πολλαπλά οφέλη για την πόλη. «Η ενεργειακή αναβάθμιση σπιτιών θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η επιστροφή κλειστών σπιτιών με κίνητρα προς ιδιοκτήτες στην αγορά θα αντιμετωπίσει την αστική συρρίκνωση που παρατηρείται στους κεντρικούς δήμους. Και κυριότερο όλων οι στεγαστικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται θα υποστηρίξουν μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ένταξη ενός ολοένα και αυξανόμενου αριθμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, αλλά ταυτόχρονα θα υποστηρίζουν και την προώθηση μιας πιο δίκαιης και ισόρροπης αστικής ανάπτυξης», εξήγησε η Πρόεδρος της ΜΑΘ ΑΕ/ ΑΟΤΑ.

Η παρέμβαση αυτή, όπως σημείωσε η ίδια, ξεκίνησε με τη συμβολή του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης, ενώ στην πορεία αναμένεται να υποστηρίξει και την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος “Κοινωνική Κατοικία” του  Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τις ενέργειες συμμετοχικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, η ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ τον περασμένο Νοέμβριο έλαβε το Ευρωπαϊκό Βραβείο στεγαστικής καινοτομίας από το Habitat International.

 

Στεγαστική πολιτική σε δύο άξονες

Στη στεγαστική πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε κι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας. Όπως είπε, οι παρεμβάσεις του Δήμου εστιάζουν σε δύο άξονες, στην αντιμετώπιση της αστεγίας και την υποστήριξη των αστέγων από τη μία πλευρά και στην προώθηση της κοινωνικής και της οικονομικά προσιτής κατοικίας από την άλλη.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εγκαίρως αντιληφθεί ότι το στεγαστικό ζήτημα είναι κομβικό για μια ισορροπημένη αστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεται επίσης ότι η έλλειψη οικονομικά προσιτής κατοικίας δημιουργεί μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις αστικής ανθεκτικότητας», σημείωσε ο κ. Κούπκας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η παρέμβαση στην αγορά κατοικίας μέσω της δημιουργίας φορέα παροχής κοινωνικής κατοικίας εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλά και συμπληρωματικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο, καθώς «θα δημιουργήσει το αναγκαίο απόθεμα οικονομικά προσιτών κατοικιών για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, θα ανακουφίσει μικροϊδιοκτήτες αλλά και δημόσιους φορείς με αναξιοποίητα περιουσιακά στοιχεία και θα αναζωογονήσει γειτονιές της πόλης που έχουν εγκαταλειφθεί». «Παράλληλα», συμπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, «θα επιτευχθούν και μια σειρά από συμπληρωματικές στοχεύσεις, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, η ώθηση στον κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας, που δοκιμάστηκε από την ύφεση των τελευταίων ετών, και η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας».

 

Δίχτυ προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Σωκράτης Δημητριάδης παρουσίασε το πλέγμα των δράσεων που υλοποιούνται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ώστε να δημιουργηθεί μια ασπίδα προστασίας για τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες. 

Ο κ. Δημητριάδης έκανε ξεχωριστή αναφορά στο υπνωτήριο αστέγων, μέσω του οποίου κατά το περασμένο έτος ωφελήθηκαν 176 άτομα. Πέρα από τη φιλοξενία στη δομή του υπνωτηρίου, οργανώθηκαν 1.818 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, 560 ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγο και 228 ατομικές συνεδρίες με το ειδικευμένο προσωπικό σε προγράμματα απεξάρτησης.

Αντίστοιχα, στο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων προσέτρεξαν το 2021 συνολικά 708 άτομα. Οργανώθηκαν, παράλληλα, 2.358 συνεδρίες από την κοινωνική υπηρεσία, 1.882 συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής και 2.099 επισκέψεις της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο πλευρό της γυναίκας, λειτουργώντας ξενώνα για γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας αλλά και για τα παιδιά τους. Μέχρι σήμερα στον ξενώνα έχουν φιλοξενηθεί 93 γυναίκες με 98 παιδιά.

Ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε ακόμη στα προγράμματα που υλοποιούνται για την προσωρινή φιλοξενία και την υποστήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο αλλά και σε σειρά άλλων κοινωνικών δομών, όπως ενδεικτικά στο κοινωνικό πλυντήριο, στα δημοτικά ιατρεία και στο κοινωνικό φαρμακείο, κ.ά.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!