Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την κατάρτιση και έγκριση προγράμματος εκπόνησης μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δ. Ωραιοκάστρου

 


Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την κατάρτιση και έγκριση προγράμματος εκπόνησης μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δ. Ωραιοκάστρου

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 2406/Β/2022 για την κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης των 76 μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) εντός των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Ωραιοκάστρου (Δημοτικές Ενότητες Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Γ’ Κύκλο του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», την μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση της χώρας, όπως έχει χαρακτηριστεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις», με συνολικό προϋπολογισμό 401,05 εκατ. ευρώ.

Τα Προγράμματα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ εγκρίνονται τμηματικά, με χρονικό επιμερισμό των αναθέσεων των μελετών, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως την 30η Ιουνίου 2025.

«Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια στόχο έχουν την άμεση ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και την ορθολογική οργάνωση του χώρου με όρους βιωσιμότητας. Επίσης, με αυτά προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και γενικότερα την προώθηση της πολιτικής προστασίας», αναφέρει ο Ευάγγελος Κανταρτζής, αντιδήμαρχος Πολεοδομικών Εφαρμογών – Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ελέγχου Κατασκευών και Προστασίας του Πολίτη του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Τα οφέλη για τον Δήμο Ωραιοκάστρου

Τα οφέλη για τον Δήμο Ωραιοκάστρου με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ είναι πολλαπλά, καθώς ενισχύεται η ανάπτυξη της περιοχής ως προς την διαχείριση και την αξιοποίηση της γης. Ειδικότερα, θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών.

Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!