Επίδειξη του έργου FENIX στον Εμπορευματικό Σταθμό του Λιμένα Πειραιά παρουσία του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου

 


Επίδειξη του έργου FENIX στον Εμπορευματικό Σταθμό του Λιμένα Πειραιά  παρουσία του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου

 

Την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου FENIX (CEF/TRAN/ M2016/1364071) τεχνική συνάντηση-επίδειξη στον Εμπορευματικό Σταθμό του Λιμένα Πειραιά με την παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για θέματα Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η συνάντησηδιοργανώθηκε από τους φορείς υλοποίησης του έργου,Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και την ερευνητική ομάδαISENSE GroupτουΕρευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), σε συνεργασία με τον διαχειριστή του εμπορευματικού σταθμού και εταίρου του έργου PCT S.A.

 


Η συμμετοχή του ελληνικού πιλότου στο έργο FENIX τελεί υπό το συντονισμό του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, καθώς αποτελεί πρωτοβουλία του φορέα σε συνεργασία με το ΥΠΥΜΕ και το ΕΠΙΣΕΥ, και τη συμμετοχή πληθώρας φορέων του ιδιωτικού τομέα (K+N, TREDIT, INLECOM, CLMS, PCT, PCDC, PEARL).

Το έργο FENIX δημιουργεί τρία κύρια οφέλη για τον τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα:

(1)   Εφαρμόζει τις υποδείξεις και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές διατυπώνονται από το Digital Transport &LogisticsForum (DTLF), για την υλοποίηση του πρώτου ενοποιημένου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics,

(2)   Αναπτύσσει ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη (π.χ. σημαντική μείωση διενέργειας λειτουργιών, συμφόρτωση φορτίου, ορατότητα φορτίου, κυκλοφορική διαχείριση, κ.α.), και

(3)   Αναπτύσσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών και Logistics με σκοπό να αποτελέσει πλατφόρμα αναφοράς για το σύνολο του ελληνικού οικοσυστήματος μεταφορών και logistics, ενισχύοντας τη δυναμική του τομέα στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση λειτουργιών και βελτιώνοντας την τοποθέτηση των ελληνικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος τόνισε:

 

“Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο FENIX, προκρίνοντας ενεργά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, που ενισχύουν το ελληνικό οικοσύστημα μεταφορών και logistics.

 

Αυτή η προσπάθεια, που εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, τοποθετεί την Ελλάδα σε θέση πρωτοπόρου, καθώς ο ελληνικός πιλότος εφαρμόζει κατά αποκλειστικότητα αυτές τις τεχνολογίες στον διάδρομο Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου.

 

Έτσι, διαδικασίες όπως ο εκτελωνισμός, που απαιτούσαν χρονικά έως και 6 ώρες, μέσω της ψηφιοποίησης που συντελέστηκε από το έργο FENIX περιορίζονται στα 20-30 λεπτά. Αυτή η μείωση αποτυπώνεται σε σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

 

Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πως η νέα τεχνολογία ενσωματώνεται στην αλυσίδα μεταφοράς, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίως, προς όφελος του συνόλου της ελληνικής οικονομίας.

 

Εξαιρετική σημασία έχει η ανάπτυξη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών &Logistics, που θα βελτιώσει την τοποθέτηση των ελληνικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά και θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ιδιωτών και του δημοσίου τομέα.. ”.

 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Εμπορικός Διευθυντής της PCT S.A., κος. Τ. Βαμβακίδης, ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ Δρ. Ε. Μπεκιάρης και ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Ι. Ψαρράς. Το τεχνικό κομμάτι της συνάντησης ξεκίνησε με σύντομη παρουσίαση του έργου FENIX και του ελληνικού πιλότου FENIXGR από την Δρ. Γ. Αϋφαντοπούλου (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), συντονίστρια του ελληνικού πιλότου του έργου, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε το τεχνικό  περιεχόμενο της επίδειξης από τον κ. Ι. Κανελλόπουλο (ΕΠΙΣΕΥ).  

 

Ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ε. Μπεκιάρης, και ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, Δρ. Ψαρράς, τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών φορέων, οι οποίοι λειτουργούν σε ανταγωνιστικό πλαίσιο και με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια, με το ελληνικό δημόσιο και τα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να προωθηθούν οι λύσεις ψηφιοποίησης και η ένταξη της τεχνολογίας στις λειτουργίες της βιομηχανίας μεταφορών και logistics.Το έργο FENIX, στο οποίο αναπτύχθηκαν συστήματα και εφαρμογές που είναι πλήρως λειτουργικά με χρήστες, διαχειριστές αλυσίδων μεταφορών και logistics, όπως ισχυρίστηκαν, αποτελεί παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας.

 

Ο κος. Βαμβακίδης επισήμανε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των φορέων του ελληνικού οικοσυστήματος για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, και εκδήλωσε την ικανοποίηση του από τη συμμετοχή του λιμένα στο έργο FENIX και τη συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ και το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στην επιτυχημένη προσπάθεια ψηφιοποίησης των διαδικασιών στη βαριά βιομηχανία της χώρας, δηλαδή τις μεταφορές και τα logistics, που συντελείται στο έργο FENIX.

 

Η Δρ. Αϋφαντοπούλου σημείωσε πως η υλοποίηση του FENIX στην Ελλάδα περιλαμβάνει λύσεις για μια σειρά διαφορετικών προβλημάτων που υπάρχουν στον τομέα των logistics στη χώρα. Εστιάζει στο να καταδείξει τον άξονα Orient/East-med του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ως έναν ανταγωνιστικό άξονα για χρήση από τους φορείς της παγκόσμιας αλυσίδας μεταφοράς, και να ενδυναμώσει τον ρόλο των ελληνικών logistics στην Ευρώπη. Συμπλήρωσε, πως εκτός από τις ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο λιμάνι, το έργο τεχνικές λύσεις για την παρακολούθηση των φορτίων και την ορατότητα των διαδικασιών μεταφορών στον χερσαίο άξονα του διαδρόμου, αλλά και την μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του τερματικού σταθμού του λιμένα στην κυκλοφορία της ευρύτερης αστικής περιοχής του Πειραιά, συνδυάζοντας δεδομένα κίνησης από τον εμπορευματικό και τον επιβατικό σταθμό, και από επιλεγμένους οδικούς άξονες στην περιοχή, ώστε να ενημερώσει τους οδηγούς των φορτηγών και να καταδείξει στρατηγικές για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σημαντικών κόμβων.

 

Τέλος, επισήμανε την ανάπτυξη από το έργο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών και Logistics, το οποίο μέσα από τη διασύνδεση του με το ευρωπαϊκό δίκτυο πλατφορμών FENIX, συγκεντρώνει και παρέχει πληροφορία για τις επιχειρήσεις του κλάδου, αναπτύσσει δείκτες αποτελεσματικότητας των λειτουργιών κατά μήκος του άξονα, ενώ παρέχει τη δυνατότητα οι Έλληνες πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών  να βρουν διέξοδο ώστε να τις παρέχουν στην ευρωπαϊκή αγορά με ευκολία. Η κα. Αϋφαντοπούλου πρόσθεσε πως η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχτεί από τον ιδιωτικό τομέα και να  διασυνδεθεί με επιπλέον υφιστάμενα συστήματα ώστε να αποτελέσει εργαλείο για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών και τον κλάδο των logistics.

 

Ο κος Ι. Κανελλόπουλος ανέλυσε τη σημασία του έργου FENIX για την Ελληνική Κοινότητα Εφοδιαστικής και παρουσίασε τα οφέλη που έχουν προκύψει για τη λειτουργία του εμπορευματικού λιμένα και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων εντός της Ελεύθερης Ζώνης του Πειραιά. Επίσης παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου FENIX και αναλύθηκαν τόσο αυτές που έγιναν διαθέσιμες στην Ελληνική Κοινότητα Εφοδιαστικής όσο και αυτές στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πλατφορμών FENIX.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κτήριο Διοίκησης της PCT S.A., ενώ έγινε επίδειξη της διαδικασίας εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευματοκιβωτίων που σχετίζεται με τις ψηφιακές υπηρεσίες FENIX που λαμβάνουν χώρα στο λιμάνι, καθώς και με την υπηρεσία ολοκλήρωσης των διαδικασιών με τα συστήματα της ΑΑΔΕ που λαμβάνει χώρα στο τελωνείο.

Σχετικά με το FENIX:

Σκοπό του έργου FENIX (A European FederatedNetwork of Information exchange in Logistics) συνιστά η υλοποίηση του πρώτου ενοποιημένου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics για την ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων φορέων στην εκτέλεση συνεργατικού σχεδιασμού και παρακολούθησης σεναρίων υλοποίησης. Το έργο FENIX διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται υπό την καθοδήγηση της DG Move και του Digital Transport &LogisticsForum (DTLF). Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και το ΕΠΙΣΕΥ αποτελούν φορείς υλοποίησης εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ εκτελεί χρέη συντονιστή του ελληνικού πιλότου, εκ μέρους του Υπουργείου.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!