Υπόμνημα-Διαμαρτυρία κατά της κοπής 333 δένδρων στον Δήμο Θεσσαλονίκης


 Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης

Κοινοποίηση: στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Υπόμνημα -Διαμαρτυρία κατά της κοπής 333 δένδρων στον Δήμο Θεσσαλονίκης


Αξιότιμοι/ες σύμβουλοι


Σήμερα Τρίτη 22.11 αποφασίζετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης την κοπή 333 δένδρων επιπλέον, στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως (66 δένδρα) Κων. Καραμανλή (102 δένδρα), Δελφών (70 δένδρα), Αλ. Παπαναστασίου (22 δένδρα), Αλεξ. Σταύρου (7 δένδρα), στην «Πλατεία Δικαστηρίων» (41 δένδρα), Αγνώστου Στρατιώτη (5 δένδρα), Μητροπολίτη Γενναδίου (5 δένδρα), σε πάρκα, παιδικές χαρές, χώρους πρασίνου, παρτέρια (4 δένδρα) και Χειμάρρας (13 δένδρα).

Η κοπή των δέντρων εκτιμούμε πως γίνεται χωρίς να εκτιμηθούν οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες στην εποχή της πανδημίας, χωρίς να τηρηθούν οι αρχές της δενδροκομίας και χωρίς να υπάρχει ένα πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης. Και αυτό γίνεται χωρίς να συζητηθεί η εργολαβική σύμβαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου αλλά μόνο από την Οικονομική Επιτροπή, σαν να πρόκειται για ένα απλό οικονομικό ζήτημα! 

Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει υπογράψει στις 20-04-2022 σύμβαση ύψους 2.819.864,16 € με εργολαβική επιχείρηση, διάρκειας 48 μηνών, που θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Στο αντικείμενό της περιλαμβάνεται η κοπή 2.000 δένδρων από τα πεζοδρόμια της πόλης καθώς και η «διαμόρφωση-ανανέωση κόμης ή κοπή 40.840 συνολικά μεσαίων δένδρων», η «ανανέωση κόμης ή κοπή 40.676 συνολικά μεγάλων δένδρων», η εκρίζωση 1.500 πρέμνων, φυτεύσεις κ.α. Περιλαμβάνονται δηλαδή όλα τα δέντρα της πόλης, επί δύο.

Ήδη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει εγκρίνει στις 31.10.2022 την κοπή 175 δένδρων κατά μήκος των πεζοδρομίων της οδού Κρήτης, παρόλο που το καταστροφικό τους κλάδεμα στα 2,5 μέτρα είχε ξεκινήσει ήδη από τις 19.11.2022. Οι κάτοικοι βλέπουν τον καταπράσινο δρόμο αγνώριστο και έχουν συνειδητοποιήσει ότι από την άνοιξη θα χάσουν το φυσικό κλιματιστικό τους, που κατέβαζε ως και 3 βαθμούς τη θερμοκρασία στην περιοχή.

Η ίδια εικόνα και αντίδραση θα δημιουργηθεί και με την κοπή άλλων 333 δέντρων, όπως και για τα υπόλοιπα μέχρι τα 2.000 δέντρα, που θα κοπούν, σύμφωνα με την εργολαβία. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και χιλιάδες άλλα δέντρα, που ήδη έχουν αρχίσει να κλαδεύονται με καταστροφικό τρόπο στα 2,5-3 μέτρα.

Όπως παρουσίασε με στοιχεία η παράταξή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την επταετία 2015-2022 μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των δέντρων στην πόλη ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των κενών θέσεων δέντρων κατά 25% περίπου. Σύμφωνα με στοιχεία της δημοτικής υπηρεσίας πρασίνου στην ιστοσελίδα greentree.gr, φαίνεται ότι υπάρχουν 41.806 θέσεις δέντρων στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων είναι φυτεμένα 38.388 δέντρα και υπάρχουν 3.418 κενές δενδροδόχοι ενώ ένα ποσοστό περίπου 2,6% χαρακτηρίζονται ως  «νεκρά δέντρα».

Η κοπή των δέντρων γίνεται με την αιτιολογία πως είναι επικίνδυνα για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, ότι πληρώνονται συνεχώς αποζημιώσεις κ.α. Με μια αναζήτηση όμως στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διαπιστώνεται ότι τα τελευταία 5 χρόνια το κόστος των αποζημιώσεων των δημοτών από πτώσεις δένδρων ή κλάδων ανήλθε περίπου σε 81.000 €. Το ποσό αυτό είναι ελάχιστο σε σχέση με την προσφορά των δέντρων. Γι’ αυτό τα δέντρα χρειάζονται φροντίδα και όχι κόψιμο, όταν εμφανίζουν προβλήματα. Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι τα δέντρα, εκτός από την προσφορά τους στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, τη μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον φυσικό δροσισμό, τη βελτίωση του μικροκλίματος, κ.α., διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, μέσω του μετριασμού των καυσώνων και της διαχείρισης των υδάτων.

Αυτό που επείγει, λοιπόν, είναι να γεμίσουν άμεσα οι 3.418 άδειες δενδροδόχοι της πόλης με μεγάλα δένδρα και όχι με νεαρά δενδρύλλια, που θα περιμένουμε δεκαετίες για να μεγαλώσουν. Για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με τον οδηγό του Παρατηρητηρίου Αστικού Πρασίνου, ένα δένδρο που κόβεται πρέπει να αντικατασταθεί από τόσα δενδρύλλια, έτσι ώστε το άθροισμα περιμέτρου των κορμών των δενδρυλλίων να ισοδυναμεί τουλάχιστον με τον κορμό του αρχικού δένδρου.

Βεβαίως, όπως έχει επισημάνει αρκετές φορές η παράταξη «Οικολογία - Αλληλεγγύη» από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αν διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες κλαδέματος και ποτίσματος των δέντρων σύμφωνα με τις αρχές της Αστικής Δενδροκομίας, μπορεί να αποφευχθεί η κοπή τους λόγω επικινδυνότητας. Σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ δεν υπάρχει ορθή διαχείριση του αστικού πρασίνου, καθώς οι κλαδεύσεις πραγματοποιούνται από τεχνικό προσωπικό που δε διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία και όχι από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο. Η πρακτική της καρατόμησης που εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει και ο Ελληνικός Σύλλογος για τη Δενδροκομία, δημιουργεί στρες στα δέντρα, καταστρέφει την αρχιτεκτονική τους και δημιουργεί τομές που αποτελούν πύλη εισόδου για παθογόνους οργανισμούς με αποτέλεσμα συχνά τη σήψη του ξύλου. Πολλές φορές δυστυχώς υπάρχει και κακοποίηση των δέντρων από πολίτες που πράττουν κατά το στενό προσωπικό τους συμφέρον.

Η «Οικολογία - Αλληλεγγύη» επαναφέρει την πρόταση που κατέθεσε ο δημοτικός της σύμβουλος Μ. Τρεμόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 23.8.2022 και στις 31.10.2022 για δημιουργία ενός κώδικα ορθής πρακτικής της διαχείρισης του πρασίνου μέσα στην πόλη. Σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και ειδικούς, ο Δήμος θα πρέπει να υιοθετήσει έναν οδηγό για τη διαχείριση των αστικών δέντρων, ο οποίος να ορίζει: α) ποια είδη δέντρων πρέπει να κλαδεύονται στο αστικό περιβάλλον και πότε, σύμφωνα με τις αρχές δενδροκομίας, β) τους ενδεδειγμένους τρόπους κλαδέματος ώστε τα δέντρα να διατηρούν την υγεία τους και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να παρέχουν τις πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες τους.

Καλούμε, λοιπόν, τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Θεσσαλονίκης να μη συμβάλουν στην υποβάθμιση αλλά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, που τόσο έχουν ανάγκη οι πολίτες!

 

           Αυτοδιοικητική Κίνηση «Οικολογία-Αλληλεγγύη»


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!