Σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 


«Σε εξέλιξη είναι η δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Λειτουργικής Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης - Μέχρι τις 9 Ιουλίου η υποβολή προτάσεων»

 

Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, δηλαδή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Λειτουργικής Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους σχετικά με το σχέδιο επικαιροποίησης της Στρατηγικής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

Το πρόγραμμα Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο μητροπολιτικής διοίκησης και είναι το εργαλείο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, που στοχεύει στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων,  θα συνεχιστεί.

Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 θα επικαιροποιηθεί, έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με του στόχους του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας και κατ’ επέκταση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν ως κατευθυντήριους άξονες τους κάτωθι πέντε κύριους στόχους:

1. μια Εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

2. μια πιο Πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

3. μια πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα

4. μια πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

5. μια Ευρώπη πιο Κοντά στους Πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο όπως και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ

Για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τους καλούμε να ενημερωθούν για το πρόγραμμα τόσο από την ιστοσελίδα thma.gov.gr όσο και από το σύντομο κείμενο. Η συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται με την αποστολή συμπληρωμένου του σχετικού ερωτηματολογίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση thma@pkm.gov.grή oxe-vaa@pkm.gov.gr. έως τις 9 Ιουλίου.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!