Ανακοίνωση - απάντηση του δήμου Θεσσαλονίκης για τις γωνιές ανακύκλωσης


Ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με ανυπόγραφα δημοσιεύματα που αφορούν το θέμα των γωνιών ανακύκλωσης. Μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρετια οτι "...α
ν ορισμένοι πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν πολιτικά ή και επιχειρηματικά, εφευρίσκοντας σκάνδαλα εκεί που δεν υπάρχουν, ας συνεχίσουν να το κάνουν. Έχει ήδη δοθεί εντολή σε δικηγόρους για προσφυγή στη δικαιοσύνη, ώστε να ανακληθούν άμεσα τα συκοφαντικά δημοσιεύματα...".

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα παρακάτω:  

«Η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, ενταγμένη μάλιστα σε μια οργανωμένη καμπάνια δυσφήμισης σε προεκλογικό χρόνο, καταπίπτει.

Ηχηρά πρωτοσέλιδα, που μάλιστα προαναγγέλλονται από αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς πριν δημοσιευθούν, φανερώνουν τις διαδρομές, τις σκοπιμότητες και τις στοχεύσεις. 

Επί της ουσίας. 

• Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως και πολλοί άλλοι δήμοι της χώρας αλλά και φορείς διαχείρισης απορριμμάτων –Δήμος Αθηναίων, Δήμος Πειραιά, Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης, Δήμος Γαλατσίου, Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής, ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης κ.ά- εντάχθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος που αφορά τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης. Οι παραπάνω φορείς με αντίστοιχες διαδικασίες υλοποιούν το πρόγραμμα των γωνιών ανακύκλωσης, που αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή και ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη για τον πολίτη και την τοπική οικονομία. 
• Οι γωνιές ανακύκλωσης χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοτικοί προϋπολογισμοί. Ακόμη και η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γίνεται από το εθνικό ή συγχρηματοδούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και όχι από τους δήμους.
• Η συμφωνία – πλαίσιο με τον ανάδοχο που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου, στο πλαίσιο σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, υπογράφηκε στις 5 Μαΐου 2023, αφού είχαν προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος και η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η συμφωνία – πλαίσιο είναι απολύτως ενεργή, όπως απολύτως ενεργό είναι και το συνολικό έργο της δημιουργίας γωνιών ανακύκλωσης.  
• Σε υλοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υπογραφή της πρώτης επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης. Επί της επιμέρους σύμβασης διατυπώθηκαν ορισμένες ενστάσεις από το ΣΤ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
• Επί αυτών, που είναι σαφές ότι δεν αφορούν το έργο συνολικά (το οποίο άλλωστε έχει λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου), ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατέθεσε αίτηση ανάκλησης, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις, μεταξύ των οποίων οι εξής: 
1. Οι πραγματικές ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε σχέση με το πρόγραμμα για τις γωνιές ανακύκλωσης έχουν προσδιοριστεί πολύ νωρίτερα από την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης –πριν ακόμη προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Ο προσδιορισμός των αναγκών έγινε από ομάδα έργου με εισήγησή της ήδη από την 1η Φεβρουαρίου 2022. 
2. Η χωροθέτηση των σημείων όπου θα τοποθετηθούν οι γωνιές ανακύκλωσης έγινε με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήδη από τις 7.02.2022. Μάλιστα προσδιορίστηκαν περισσότερα των 48 σημείων, ώστε, αν κάπου προκύψει τεχνικό πρόβλημα, να μπορεί να επιλεγεί εναλλακτική θέση. Στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περιλαμβάνονται σχέδια, φωτογραφίες και τοπογραφικές αποτυπώσεις των θέσεων όπου θα τοποθετηθούν τα πολυκέντρα ανακύκλωσης.
3. Όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη, η εκτελεστική σύμβαση μπορεί να αφορά από μία έως το σύνολο των γωνιών ανακύκλωσης που περιγράφονται στη συμφωνία – πλαίσιο.

Αν ορισμένοι πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν πολιτικά ή και επιχειρηματικά, εφευρίσκοντας σκάνδαλα εκεί που δεν υπάρχουν, ας συνεχίσουν να το κάνουν.

Έχει ήδη δοθεί εντολή σε δικηγόρους για προσφυγή στη δικαιοσύνη, ώστε να ανακληθούν άμεσα τα συκοφαντικά δημοσιεύματα. Γνωριζόμαστε όλοι σε αυτή την πόλη».


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!