Ορισμός έμμισθων – άμισθων αντιδημάρχων και εντεταλμένων

 


Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως καθ’ ύλην Αντιδημάρχους του Δήμου Παύλου Μελά, με θητεία από 02.01.2024 μέχρι 01.01.2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ως εξής:

Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι:

 1. Αδαμούδης Παντελεήμων του Νικολάου, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ανακύκλωσης, Οχημάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού.
 2. Μαγειρόπουλος Χαράλαμπος του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας.
 3. Ασβεστά Χριστίνα του Φωτίου, ως Αντιδήμαρχο Δομών Παιδικής Φροντίδας και Οικογένειας.
 4. Κυριαζής Βασίλειος του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης και Επιχειρηματικότητας.
 5. Καρασαββίδου Συλβάνα του Σάββα, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας.
 6. Λαδοπούλου Ελένη του Μηνά, ως Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 7. Σίβης Νικόλαος του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας και Τοπικής Οικονομίας.
 8. Κοτσάνπαπας Απόστολος του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Φιλοζωικής Πολιτικής.
 9. Παυλίδης Νικόλαος του Παύλου, ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Άμισθοι Αντιδήμαρχοι:

 1. Παπαδόπουλος Θεολόγος του Λεωνίδα, ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού.
 2. Φέτκος Σταύρος του Πελοπίδα, ως Αντιδήμαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας.
 3. Αθάνατος Δημήτριος του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης.

Β. Μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους του Δήμου Παύλου Μελά ως εξής:

 1. Αδαμούδης Παντελεήμων, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ανακύκλωσης, Οχημάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού:
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης και ηλεκτροφωτισμού.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων λαϊκών αγορών.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων που άπτονται του τμήματος Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Προγραμμάτων και Ποιότητας.
 • Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 1. Μαγειρόπουλος Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας:
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων τεχνικών έργων και υποδομών.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μελετών, έργων και σχολικής στέγης.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 1. Ασβεστά Χριστίνα, Αντιδήμαρχος Δομών Παιδικής Φροντίδας και Οικογένειας:
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ και τη δομή της Παιδικής Ομπρέλας.
 • Την ανάπτυξη δράσεων και πολιτικών που αφορούν σε θέματα παιδικής φροντίδας και οικογένειας.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
 1. Κυριαζής Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης και Επιχειρηματικότητας:
 • Τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αιτημάτων που αφορούν στην δημοτική ενότητα Πολίχνης και την συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις δημοτικές υπηρεσίες για την επίλυσή τους.
 • Την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα επιχειρηματικότητας.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 1. Καρασαββίδου Συλβάνα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας:
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων υγείας, τρίτης ηλικίας (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι), κοινωνικών και προνοιακών θεμάτων.
 • Την ανάπτυξη δράσεων και πολιτικών που αφορούν σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
 1. Λαδοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης:
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων παιδείας και δια βίου μάθησης.
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό εκδηλώσεων παιδείας του δήμου.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
 1. Σίβης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας και Τοπικής Οικονομίας:
 • Τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αιτημάτων που αφορούν στην δημοτική ενότητα Ευκαρπίας και την συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις δημοτικές υπηρεσίες για την επίλυσή τους.
 • Την εποπτεία και τη διαχείριση θεμάτων τοπικής οικονομίας για την τόνωση και την ανάδειξή της που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 1. Κοτσάνπαπας Απόστολος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Φιλοζωικής Πολιτικής:
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Φιλοζωικής Πολιτικής.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 1. Παυλίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών:
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό σε θέματα της δημοτικής αστυνομίας.
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων που αφορούν στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Παύλου Μελά
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 1. Παπαδόπουλος Θεολόγος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού:
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων πολεοδομικών εφαρμογών, πολεοδομίας, σχεδιασμού και δόμησης.
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων του αστικού σχεδιασμού.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 1. Φέτκος Σταύρος, Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας:
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Πολιτικής Προστασίας (πολιτικός σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών και πολιτικής άμυνας).
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Ασφάλειας της πόλης, μέσω της ανάπτυξης δράσεων για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 1. Αθάνατος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης:
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων καθημερινότητας και άμεσης επέμβασης.
 • Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Γ. Σε όλους τους παραπάνω Αντιδημάρχους του Δήμου Παύλου μεταβιβάζει την αρμοδιότητα βεβαίωσης του «γνησίου υπογραφής».

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Αδαμούδη Παντελεήμονα  να υπογράφει τις άδειες τέλεσης πολιτικών γάμων.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αδαμούδης  Παντελεήμων, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.


Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.  Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε δημοτικούς συμβούλους  από 02.01.2024 μέχρι 01.01.2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ως εξής:

1.στον δημοτικό σύμβουλο Γεροντίδη Κωνσταντίνο του Αναστασίου, αναθέτει:

 • την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων Αθλητισμού.
 • την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

2.στην δημοτική σύμβουλο Αγκούτογλου Αδαμαντία του Ιορδάνη, αναθέτει:

 • την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων Πολιτισμού.
 • την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

3.στην δημοτική σύμβουλο Ζαχαριάδου Δάκου Ευφροσύνη του Δημοσθένη, αναθέτει:

 • την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας.
 • Την εποπτεία της εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους τομείς, στην συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, και σε προγράμματα καταπολέμησης της βίας.

4.στον δημοτικό σύμβουλο Μπούμπουλα Νικόλαο του Βασιλείου, αναθέτει:

 • την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων Νεολαίας και Εθελοντισμού.

5.στην δημοτική σύμβουλο Ορφανίδου Άννα του Αναστασίου, αναθέτει:

 • την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων Συνεργασίας με Κοινωνικούς Φορείς και Συλλόγους.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!