Σε αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας της Μεσογείου και την αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους, προχωρά το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

 


Σε αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας της Μεσογείου και την αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους, προχωρά το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε σε συνεργασία με εταίρους Μεσογειακών χωρών, τη μη-κερδοσκοπική αστική εταιρεία The Green Tank και την Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του ερευνητικού προγράμματος ARTEMIS.

Το ερευνητικό πρόγραμμα ARTEMIS (Accelerating the Restoration of Seagrass Meadows in the Mediterranean area through Innovative ecosystem-service based Solutions) εγκρίθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας “Interreg Euro-MED 2021 – 2027”.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή της Μεσογείου προωθώντας τη δημιουργία σύγχρονων πρωτόκολλων αποκατάστασης τους, οικονομικές επενδύσεις και σχετικές δημόσιες και ιδιωτικές διαχειριστικές αποφάσεις, που θα ενσωματώνουν τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από αυτά.

Παράλληλα, αποτελεί μια σύμπραξη δέκα εταίρων από χώρες όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Βουλγαρία, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ομάδα επιστημόνων από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) υπό την επιστημονική ευθύνη της Δρ. Ευγενίας Αποστολάκη (Κύριας Ερευνήτριας του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας), και η μη-κερδοσκοπική αστική εταιρεία The Green Tank, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως συνεργαζόμενος  εταίρος.

Για τις ανάγκες του προγράμματος ως περιοχή-πιλότος έχει επιλεγεί ο όρμος Ατζικιάρι του Δήμου Σητείας (Κρήτη), ο οποίος βρίσκεται εντός του Δικτύου Natura 2000 (GR4320006).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εκτιμηθούν βασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες των λιβαδιών Ποσειδωνίας, όπως είναι η ικανότητα κατακράτησης Μπλε Άνθρακα και η βιοποικιλότητα, και  θα δοκιμαστούν καινοτόμες δράσεις αποκατάστασης με στόχο την ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών των λιβαδιών.

Επιπλέον, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε θα συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών των λιβαδιών Ποσειδωνίας και στη δημιουργία και δοκιμή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πληρωμής οικοσυστημικών υπηρεσιών (payment for ecosystem services, PES). Επίσης, θα συμμετέχει σε δράσεις με στόχο την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων καθώς και σε δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων μερών αλλά και του ευρύτερου κοινού με σκοπό την αναγνώριση της αξίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών των θαλάσσιων λιβαδιών και την ενσωμάτωσή τους σε αποφάσεις και πολιτικές δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης.


Σημείωση avatonpress.gr: Tα λιβάδια Ποσειδωνίας, είναι τα πολύτιμα δάση των ελληνικών θαλασσών. Τα υποθαλάσσια λιβάδια που σχηματίζει η Ποσειδωνία, συγκαταλέγονται στα πλέον παραγωγικά θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου. Φιλοξενούν περισσότερα από 1300 πανίδας και χλωρίδας, απορροφούν έως και 35 φορές περισσότερο άνθρακα από τα τροπικά δάση, ελευθερώνουν πολύτιμο οξυγόνο, έχουν δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων μικροπλαστικών ινών και θραυσμάτων, λειτουργούν ως “φυσικός φράχτης”, αποτρέποντας τη διάβρωση των παραλιών, ενώ σε αυτά οφείλεται και η καθαρότητα των θαλασσών μας. Αυτά τα πολύτιμα οικοσυστήματα βρίσκονται υπό συνεχή απειλή. Η ανθρώπινη δραστηριότητα των τελευταίων 50 ετών ευθύνεται για τη μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο σε ποσοστό που ξεπερνάει το 34%. Η ανεξέλεγκτη αγκυροβολία, οι καταστροφικές πρακτικές αλιείας, η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια κοντά σε λιβάδια Ποσειδωνίας αποτελούν κάποιους από τους βασικότερους παράγοντες επιβάρυνσης. Η καταστροφή ενός λιβαδιού Ποσειδωνίας συνεπάγεται τον αφανισμό ενός ολόκληρου οικοσυστήματος, αλλά και την εκ νέου απελευθέρωση όλης της ποσότητας αποθηκευμένου “μπλε άνθρακα”. Για να ανακάμψει ένα κατεστραμμένο λιβάδι απαιτείται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 100 ετών.

Η πραγματικότητα αυτή είναι ακόμα αναστρέψιμη. Στις ελληνικές θάλασσες έχουν απομείνει κάποιες από τις σημαντικότερες εκτάσεις λιβαδιών Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο, που μπορούν να διατηρηθούν, εφ’ όσον προστατευτούν ουσιαστικά, αλλά και να πολλαπλασιαστούν με την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων και την εφαρμογή κατάλληλων επιστημονικών μεθόδων. (πηγή archipelago.gr)


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!