Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΕ - ΑΠΥΣΔΕ - ΚΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
      Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ – ΚΥΣΔΕ  Ανατολικής   Θεσσαλονίκης


                                                  ΠΥΣΔΕ  Ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΠΥΣΔΕ

2014
2012
Ψήφοι
       %
Αγωνιστική Παρέμβαση
185
    6,90%
  131
 4,37%
  +54
+ 2,53%
Συνεργαζόμενες Εκπ/τικές Κινήσεις
817
30,48%
672
22,41%
+145
 + 8,07%
ΔΑΚΕ
767
28, 62%
1019
33,98%
-252
- 5,36%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΠΑΜΕ
   505
18,84%
537
17,91%
-32
 + 0,93%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΑΣΚ
   406
  15,15%
554
18,47%
-148
 - 3,32%
Μεμονωμένος

   
   86
 2,87%

   
ΕΓΚΥΡΑ
 2680
100%
2999
100%


ΑΚΥΡΑ
   161

181

                                             ΑΠΥΣΔΕ  Ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΑΠΥΣΔΕ

2014
2012
Ψήφοι
       %
Αγωνιστική Παρέμβαση
231
   8,73%
177
6,03%
  +54
+ 2,70%
Συνεργαζόμενες Εκπ/τικές Κινήσεις
   815
  30,81%
726
24,72%
+89
 + 6,08%
ΔΑΚΕ
   759
  28,70%
986
33,57%
-227
- 4,87%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΠΑΜΕ
542
  20,49%
537
18,28%
 +5
+ 2,14%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΑΣΚ
   225
   8,51%
418
14,23%
-193
  -5,72%
Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών
     73
   2,76%
Μεμονωμένος


93
3,17%
+21
    -0,91%
ΕΓΚΥΡΑ
 2645
100%
2937
100%


ΑΚΥΡΑ
   198

243                                              
                                                
                                                       ΚΥΣΔΕ  Ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΚΥΣΔΕ

2014
2012
Ψήφοι
%
Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις
249
    9,46%
168
5,74%
    +81
    + 3,72%
Συνεργαζόμενες Εκπ/τικές Κινήσεις
761
   28,91%
578
19,74%
+183
   + 9,17%
ΔΑΚΕ
596
   22,64%
767
26,20%
  -171
    - 3,56%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΠΑΜΕ
444
   16,87%
 487
16,63%
   -43
+0,24%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΑΣΚ
250  
    9,50%
445
15,20%
  -195
      -5,70%
ΧΕΚ
   171
    6,50%
  170
  5,81%
    +1
+0,69%
Ανεξάρτητος Υποψήφιος
  40   
    1,52%
   62
2,12%
  -22
      -0,60%
Ανεξάρτητος Υποψήφιος
  32
    1,22%
Δημοκρ. Αριστ.Μεταρ.Καθ.(ΔΗΑΡΜΕ)


  124  
 4,23%     


Όλοι μαζί Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτ.
    89
    3,38%
 127
  4,34%  
  -38
-0,96%
ΕΓΚΥΡΑ
2632
         
2928
100%


ΑΚΥΡΑ
209

252


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!