Τρύπα 636 στα έσοδα το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27,316 δις . ευρώ  και ήταν μειωμένα, κατά 2,3% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021 για έσοδα 2,95 δις ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ( όπου δεν υπολογίζονται οι κοινοτικές εισροές ) έφτασαν 26,51 δις . ευρώ, μειωμένα κατά 682 εκατ. ευρώ ή 2,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021 για 26,93 δις ευρώ .

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις εξής βασικές κατηγορίες:

1 Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 338 εκατ. ευρώ ή 7,1%,

2 Στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 47 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

3 Στους λοιπούς άμεσους φόροι κατά 101 εκατ. ευρώ ή 8,2%,

4 Στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

 5 Στον ΦΠΑ καπνού κατά 25 εκατ. ευρώ ή 7,7%,

6 Στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 150 εκατ. ευρώ ή 9,8%,

7 Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 343 εκατ. ευρώ ή 26,2%.

Αντίθετα , αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

1. Φόροι στην περιουσία κατά 136 εκατ. ευρώ ή 22,7%,

2. Άμεσοι Φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε). κατά 130 εκατ. ευρώ ή 10,7%,

3. ΦΠΑ λοιπών κατά 234 εκατ. ευρώ ή 3,1%,

4. Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 30 εκατ. ευρώ ή 10,5%,

5. Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 21,3%,

6. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 106 εκατ. ευρώ ή 17,9%,

7. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 13,1%,

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ βελτιώνει σημαντικά ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων).

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,31 δις εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 376 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,93 δις . ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,065 δις . ευρώ, και ήταν αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.141 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 688 εκατ. Ευρώ λόγω κυρίως την υστέρησης του στις εισπράξεις του φόρου εισοδήματος που έφτασαν τα 376 εκ ευρώ άλλα και τους έμμεσους φόρους που παρουσίασαν υστέρηση κατά περίπου 260 εκ ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.,9 δις . ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 756 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 468 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 242 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (225 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2017 ανήλθαν στα 28,67 δις . ευρώ και παρουσιάζουν υστέρηση κατά 1,56 δις . ευρώ έναντι του στόχου (30,23 δις. ευρώ) με σημαντικό μερίδιο της υστέρησης να οφείλεται στις χρηματοδοτήσεις νοσοκομείων - ΠΕΔΥ ( 398 εκ ευρώ ) και τους αποδιδόμενους πόσους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛΚ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27,55 δις . ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.043 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 199 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 99 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 302 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 497 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 234 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 89 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 42 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 42 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 67 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.114 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 522 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.896 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 122 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.690 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 106 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου.


Πηγή: news247.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!