Δ. Παύλου Μελά: Έρχεται η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στα σχολεία του δήμου - Συνάντηση ενημέρωσης

Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και τις ώρες 12.00 - 14.00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 3ος  όροφος στο Κέντρο Πολιτισμού ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Λαγκαδά 221, θα πραγματοποιηθεί σημαντική συνάντηση ενημέρωσης για τη λειτουργία και εφαρμογή του προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ» στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παύλου Μελά.
Το Τοπικό Περιβαλλοντικό  Δίκτυο: ''Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία - Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά" των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΓΠΕ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού, το Δήμο Παύλου Μελά και συνεργαζόμενους φορείς και συλλογικότητες, θα αναπτύξουν μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση τα οφέλη από την ανακύκλωση. 
Σύμφωνα με το νέο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ που προωθεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, όπου όλα ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, ο Δήμος Παύλου Μελά προχωρά στην υλοποίηση του ΤΟΣΔΑ (Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), με την εφαρμογή του προγράμματος «Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή» στις σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό θα διατεθούν σε κάθε σχολική μονάδα τρεις (3) διαφορετικού χρώματος κάδοι, όπου θα συλλέγονται χωριστά το χαρτί, το πλαστικό (pet) και το αλουμίνιο με απώτερο σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για ένα καθαρότερο και καλύτερο περιβάλλον. Η εφαρμογή του προγράμματος θα έχει αναλογικό και ανταποδοτικό χαρακτήρα για τα σχολεία που θα συμμετέχουν.
Με όραμα για ένα καλύτερο περιβάλλον και αειφορία στο Δήμο Παύλου Μελά μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση, ξεκίνησε επίσημα στις 30 Νοεμβρίου 2016 το Τοπικό Περιβαλλοντικό  Δίκτυο: ''Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία - Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά".
Στο κάλεσμα της οργανωτικής επιτροπής του Δικτύου ανταποκρίθηκαν τότε, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιβαλλοντικοί και εθελοντικοί σύλλογοι και φορείς, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παύλου Μελά και μεμονωμένοι πολίτες καισυγκεκριμένα:
-οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,
-οι Αντιδημαρχίες Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης & Πρασίνου και  Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Παύλου Μελά,
-το ΚΠΕ (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) Ελευθερίου - Κορδελιού και Βερτίσκου,
-η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Παύλου Μελά,
-ο Βοτανικός Κήπος Σταυρούπολης Δήμου Παύλου Μελά,
 -η Εναλλακτική Κοινότητα ''Πελίτι'',
-οι Περιαστικοί Καλλιεργητές Καρατάσιου,
-το 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Παύλου Μελά,
-το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Μετεώρων,
-ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος ''Φίλοι του Δάσους'',
-ο Περιβαλλοντικός Οικολογικός Σύλλογος Ευκαρπίας,
-η εθελοντική ομάδα νέων ''ΠΕΣ το Δυτικά'',
-η Ένωση Πολιτών ΄΄Μετέωρα΄΄,
-η ΠΡΟΤΕΚΤΑ Παύλου Μελά,
-ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καρατάσιου,
-ειδικοί επιστήμονες και άλλοι φορείς.

Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ…
Σκοπός του Τοπικού Περιβαλλοντικού Δικτύου είναι μέσα από τη συνεργασία και τη βιωματική εκπαίδευση να υπάρχει ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, ένα σχολείο που θα παρακολουθεί και θα αφουγκράζεται τις περιβαλλοντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα προσαρμόζεται σε αυτές, ένα σχολείο που θα αξιοποιεί τις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας για ένα καλύτερο περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη ετοιμάζοντας τους αυριανούς περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους, ενεργούς πολίτες.
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εμπεριέχει στοιχεία όχι μόνο των φυσικών επιστημών, αλλά και στοιχεία Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Ηθικής και Ιστορίας των Πολιτικών Θεωριών, εκπαιδεύει τα παιδιά αλλά και τους εαυτούς μας σε μια βασική δεξιότητα, την τέχνη «να μπορούμε να βλέπουμε τον κόσμο με τα μάτια του άλλου», τους βοηθά να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τις δεξιότητες της ακρόασης, του δημοκρατικού διαλόγου και της ανάληψης δράσης σε συλλογικό επίπεδο.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν αποδέχεταιτη μόνωση της εκπαιδευτικής πράξης  από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά θεωρεί τον εξωτερικό κόσμο ως μια διευρυμένη αίθουσα διδασκαλίας, όπου παιδιά και ενήλικες κινούνται αμφίδρομα από και προς το σχολείο, σπάζοντας έτσι την απομόνωσή του και σαρκώνοντας το «άνοιγμα του σχολείου στη ζωή». Στη βιωματική εκπαίδευση ο δάσκαλος επηρεάζει και οφείλει να επηρεάζει αλλά δεν επιβάλλει και δεν καθηλώνεται σε δογματισμούς και απολυτότητες, δεν δίνει τελεσίδικες απαντήσεις και λύσεις για τα ζητήματα, αλλά αφήνει ανοιχτά τα πεδία για συζήτηση και γονιμοποίηση. Η βιωματική εκπαίδευση κινητοποιεί προς την κριτική σκέψη και τη δημιουργία της Γνώσης, προς την ίδια τη ζωή, χτίζει γέφυρες ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, δημιουργεί την ανάγκη για ένα νέο ήθος και ύφος απέναντι στο περιβάλλον. Η χειραγώγηση, η διακοσμητική και πλασματική συμμετοχή είναι ουσιαστικά μη συμμετοχή των μαθητών στις μαθησιακές διαδικασίες. Γι αυτό χρειάζεται ανάθεση καθηκόντων με ενημέρωση, συμβουλευτική καθοδήγηση και ενημέρωση, πρωτοβουλία ενηλίκων και από κοινού λήψη αποφάσεων με τα παιδιά, πρωτοβουλία και διαχείριση από τα παιδιά, πρωτοβουλία και από κοινού λήψη αποφάσεων με τους ενήλικες.
Όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών στις μαθησιακές διαδικασίες, τόσα πιο πολλά είναι τα οφέλη που αποκομίζουν, τα οποία τους επιτρέπουν να εξελιχθούν σε πολύπλευρες προσωπικότητες, να αποκτήσουν συνεργατικές δεξιότητες, δεξιότητες περιβαλλοντικού σχεδιασμού και διαχείρισης φυσικών πόρων, να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους και τελικά να αναπτύξουν τις ικανότητές τους να επηρεάζουν αποφάσεις που αφορούν στα κοινά.

Ακολουθεί φωτο αρχείο από το διάλογο σχετικά με τη Βιωματική Εκπαίδευση (30/11/2016)
Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!