Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                                                     Ωραιόκαστρο, 9 Νοεμβρίου 2019
                                                                Αρ.Πρωτ.   31                                                                      

                                                          Προς τα  Μέλη του Περιβαλλοντικού
                                                                                  Πολιτιστικού  Συλλόγου Ωραιοκάστρου

Αγαπητά Μέλη,

ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, σε εφαρμογή του άρθρου 9α παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού του,

                                                                     σ υ γ κ α λ ε ί

την Εκλογο - Απολογιστική Γενική του Συνέλευση, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11.00΄, στην αίθουσα του κτιρίου Παύλος Μελάς,  Παλαιόκαστρο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου της Γ. Συνέλευσης.
2. Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3. Παρουσίαση Πεπραγμένων 2019 .
3.  Ανάγνωση Απολογισμού Οικονoμικού Έτους 2019.
4. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής – Έγκριση  πεπραγμένων και απαλλαγή Δ.Σ.
5. Προτάσεις Προγραμματισμού δράσεων του 2020.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των Εκλογών.

* Παρακαλούνται τα Μέλη που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή να το δηλώσουν γραπτά , μέχρι τις 20 /11/2019 στο peposo2011@gmail.com.

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/2 πλέον ενός, των ταμιακά τακτοποιημένων Μελών σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 9α, παράγρ. 3 ) .
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη για το 2019.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 1η/12/2019,  ίδια ώρα και τόπο, με τα ίδια θέματα και απαρτία με το 1/4 των ταμιακά τακτοποιημένων μελών.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 8/12/2019  και πραγματοποιείται  με τα παρόντα μέλη.

Καλούνται όλα τα Μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

                                                                     Για το Δ.Σ.

                                 Ο Πρόεδρος                                                Ο  Γραμματέας

                        ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ                                ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!