Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) επικυρώνει τους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 του Ομίλου TITAN


Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) επικυρώνει τους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 του Ομίλου TITAN


O Όμιλος TITAΝ είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi)*, μετά από μια ενδελεχή διαδικασία, ως συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι στόχοι αφορούν στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (scope 1 και 2) των δραστηριοτήτων του Τιτάνα και είναι σύμφωνοι με τις μειώσεις εκπομπών που απαιτούνται για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C.

Η πρωτοβουλία SBTi αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του οργανισμού Carbon Disclosure Project (CDP), του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων (World Resources Institute - WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Mέσω μιας ανεξάρτητης διαδικασίας αξιολόγησης, επικυρώνει τους στόχους των εταιριών για τη μείωση εκπομπών σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της επιστήμης για την κλιματική αλλαγή. Αυτή η επικύρωση υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για βιώσιμη ανάπτυξη και ανάληψη δράσης για την πρόληψη των πιο επιβλαβών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία SBTi επικύρωσε τη δέσμευση του Τιτάνα για:

·         Μείωση των συνολικών (gross) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (scope 1) κατά -20,7% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2020*. Αυτός ο στόχος εναρμονίζεται με τον στόχο του Τιτάνα για μείωση των καθαρών (net) εκπομπών CO2 κατά -35% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, που ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους.

·         Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (scope 2) κατά -42,4% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Αυτός ο στόχος εναρμονίζεται με τον στόχο του Τιτάνα για μείωση των εκπομπών κατά -45% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2020, που ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους.

Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ έχει δεσμευτεί να μειώσει το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του, φιλοδοξώντας να προσφέρει στην κοινωνία σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050, ενώ θα παρακολουθεί και θα επαληθεύει μέσω ανεξάρτητων φορέων τις εκπομπές της εφοδιαστικής αλυσίδας του (scope 3).

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα αυξάνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για ενεργειακή απόδοση, αναπτύσσοντας προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις. Μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκές και διεθνείς κοινοπραξίες, καθώς και σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, ο Τιτάνας θα συνεχίσει να  αναπτύσσει νέα προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και να εφαρμόζει πιλοτικά στα εργοστάσιά του νέες τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας ενεργά στη φιλοδοξία του κλάδου για ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ εντάσσονται στους στόχους του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά, που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής: Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός, εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιείται και υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.

 

*Η Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) κινητοποιεί τις εταιρίες να θέσουν στόχους με επιστημονική βάση και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του οργανισμού Carbon Disclosure Project (CDP), του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων (World Resources Institute - WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Η πρόσκληση για δράση του SBTi αποτελεί μία από τις δεσμεύσεις του «We Mean Business Coalition». Η πρωτοβουλία Science Based Targets ορίζει και προωθεί βέλτιστες πρακτικές στον καθορισμό στόχων με επιστημονική βάση, προσφέρει πόρους και καθοδήγηση για τη μείωση των εμποδίων στην υιοθέτηση, και αξιολογεί και επικυρώνει ανεξάρτητα τους στόχους των εταιριών.

 

**O στόχος περιλαμβάνει βιογενείς εκπομπές και μειώσεις που σχετίζονται με τη χρήση βιοενέργειας.

 

Σημειώσεις για τους συντάκτες

Εκπομπές scope 1: αναφέρονται σε όλες τις άμεσες εκπομπές CO2 από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού

Εκπομπές scope 2: αναφέρονται σε όλες τις έμμεσες εκπομπές CO2 από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Εκπομπές scope 3: αναφέρονται στις εκπομπές δραστηριοτήτων που δεν ανήκουν ούτε ελέγχονται από τον οργανισμό αναφοράς, αλλά που ο οργανισμός επηρεάζει έμμεσα στην αλυσίδα αξίας του.

 

 

Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.400 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.titan-cement.com

 

 

 

 


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!