ΕΛΤΕΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης: Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων της Μαθητείας

 


Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων της Μαθητείας

 

Για πρώτη φορά από έναρξη λειτουργίας του θεσμού, οι απόφοιτοι της μαθητείας που καλούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν την πολλά υποσχόμενη «αναβάθμιση» γνώσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων στο επίπεδο 5, καλούνται να καταβάλουν το ποσό των 100 ευρώ ως απαιτούμενο βήμα για την υποβολή της αίτησης τους στην πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π…!

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24347/Δ4 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 481/18.02.2019) με θέμα: «Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)», τα εξέταστρα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης όντως υπάρχουν και ανέρχονται στο ποσό των 100 ευρώ (40,00 ευρώ για το Θεωρητικό και 60,00 ευρώ για το Πρακτικό μέρος), αλλά καλύπτονται αποκλειστικά από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και βαρύνουν πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, για όσο χρονικό διάστημα επαρκούν οι πόροι του ως άνω οικείου επιχειρησιακού προγράμματος. Οι υποψήφιοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής των εξέταστρων για το χρονικό διάστημα αυτό, όπως κάθε φορά ανακοινώνεται κατά τον προγραμματισμό των εξετάσεων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης που ανακοινώθηκαν φέτος, αφορούν τους αποφοίτους των ετών 2021-2022 και 2022-2023 και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καμιά απόφαση που να αναιρεί την απόφαση του 2019 η οποία παραμένει σε ισχύ. Εκτός του ότι ΔΕΝ τους δόθηκε η δυνατότητα να «αναβαθμίσουν» τις γνώσεις τους, λόγω μη διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης τα προηγούμενα χρόνια, το Υπουργείο τους αναγκάζει τώρα να πληρώσουν και τη νύφη.

Επίσης δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα και για την πραγματοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ), απαραίτητου για την κατάλληλη προετοιμασία των αποφοίτων πριν τις εξετάσεις. Το πρόγραμμα σύμφωνα με την απόφαση 36828/Κ5/30-03-2023 (ΦΕΚ 2139/Β/03-04-2023) του Υπουργείου Παιδείας, έχει συνολική διάρκεια τριάντα πέντε (35) ωρών και διδάσκεται επτά (7) μέρες για πέντε (5) διδακτικές ώρες την ημέρα. Έχει δε σκοπό, την αρτιότερη προετοιμασία των αποφοίτων της μαθητείας για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Με λίγα λόγια περσινή απόφαση του Υπουργείου, φέτος δεν έχει υλοποιηθεί.

 

Αυτές οι αβελτηρίες υπουργείου και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προστίθενται στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της μαθητείας και αποτελούν τροχοπέδη σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι παρ΄όλα αυτά έχουν αγκαλιάσει και αποδεχθεί τον θεσμό ως ένα ουσιαστικό μέσο σύνδεσης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. με την αγορά εργασίας και την μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση.

ΖΗΤΟΥΜΕ

·     Την άμεση κατάργηση και επιστροφή των εξετάστρων σε όσους υποβάλλανε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

·     Την υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης των αποφοίτων του θεσμού.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!