Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
του δημόσιου τομέα προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παρουσιάστηκε στην έκτη συνεδρίαση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης του έργου PURE COSMOS (Public authorities Role Enhancing Competitiveness of SMeS), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.
Το έργο PURE COSMOS στοχεύει στην υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, της μείωσης του διοικητικού φόρτου και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, με τη χρήση επιλεγμένων εργαλείων πολιτικής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες των Περιφερειών των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.
Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την Κεντρική Μακεδονία έχει διαμορφωθεί έπειτα από διαβούλευση με την Ομάδα Τοπικής Υποστήριξης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το εν λόγω Σχέδιο έχει λάβει υπόψη του τις καλές πρακτικές, τις οποίες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μέλη της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης μέσω των εκπαιδευτικών επισκέψεων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου, αλλά και τις προτάσεις των Εμπειρογνωμόνων που επισκέφθηκαν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τόσο για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και για τις start-ups.
Αναγνωρίζοντας το OSS της Κυβέρνησης της Καταλονίας ως καλή πρακτική προς υιοθέτηση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποίησε, σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, τοπικό εργαστήρι, προσκαλώντας εκπρόσωπο της Ισπανικής Περιφέρειας, να παρουσιάσει τον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας  του συστήματός τους.
Στην 6η συνάντηση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης του έργου PURE COSMOS παρουσιάστηκαν οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκαν από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και σχετίζονται με το Οne stop liaison office (One Stop Shop) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το μηχανισμό υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με τα Κουπόνια Καινοτομίας και Τεχνολογίας ως εργαλείο ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Επίσης, παρουσιάστηκαν συνοπτικά δράσεις των Σχεδίων από Περιφέρειες του εταιρικού σχήματος και πληροφορίες για την πλατφόρμα εκμάθησης πολιτικής και καλών πρακτικών του Interreg Europe (Policy Learning Platform), έτσι ώστε τα μέλη της Ομάδας Τοπικής Απασχόλησης να λάβουν γνώση της διαθέσιμης βάσης δεδομένων με επιστημονικά άρθρα, καλές πρακτικές και από όλη την Ευρώπη.
Με την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε όλη τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του έργου, δόθηκε η δυνατότητα να ιεραρχηθούν διαφορετικές προτάσεις, που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, στο πλαίσιο του PURE COSMOS, το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση του One Stop Shop στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω της στήριξης ή της δημιουργίας προ-θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επτά φορείς από έξι χώρες της Ε.Ε. (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ουγγαρία & Τσεχία). Από την Ελλάδα συμμετέχει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!