Διάταξη προς ψήφιση για προσλήψεις αναπληρωτών τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας λόγω πανδημίας κατατέθηκε στην Βουλή


Κατατέθηκε διάταξη προς ψήφιση στην Βουλή σε σχέδιο Νόμου του υπουργείου υγείας, όπου κατά  παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά για το διδακτικό έτος 2020-21, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας, για τις περιπτώσεις που λόγω πανδημίας του κορωνοιού: α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωρινοί αναπληρωτές ή μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατόν για λόγο συναφή με την μετάδοση και δισπορά του κορονοιού Covid - 19, να παρέχουν διαδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, δια ζώσης, β)  λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (κατάτμηση τμημάτων διδασκαλίας κλπ), γ) όταν μαθητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδιικασία δια ζώσης.

Οι συμβάσεις αυτές θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρόνο όσο εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη.

Για τη χρηματοδόρηση της πληρωμής των προσλαμβανόμενων προσωρινών αναπληρωτών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, για το διδακτικό έτος 2020-21, επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος τους ΠΔΕ , πρόσθετου συνολικού ύψους διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ.
Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!