Επαναλειτουργεί η πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

 


Επαναλειτουργεί η πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Επαναλειτουργεί η πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με διαδικασίες των Τμημάτων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης καθώς και των Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Αντιδημάρχου  Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργου Αβαρλή.

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από την πλατφόρμα προσφέρει τις ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες:

 

Α. Τμήμα Δημοτολογίου

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο αρρένων

2. Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για τους εκλογικούς καταλόγους

3. Υποβολή αίτησης αλλαγής εκλογικού διαμερίσματος δημοτών

4. Υποβολή αίτησης μεταδημότευσης λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

5. Υποβολή αίτησης μεταδημότευσης συζύγων, όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης

6. Υποβολή αίτησης μεταδημότευσης λόγω ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

7. Υποβολή αίτησης διόρθωσης επωνύμου

8. Υποβολή αίτησης διόρθωσης κυρίου ονόματος

9. Υποβολή αίτησης προσθήκης κυρίου ονόματος

10. Υποβολή αίτησης διόρθωσης ημερομηνίας γέννησης

11. Υποβολή αίτησης διόρθωσης τόπου γέννησης

12. Υποβολή αίτησης εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας

13. Υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου ελλήνων πολιτών κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης

14. Υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου ελλήνων πολιτών κατοίκων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης

15. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την κατάρτιση του στρατολογικού πίνακα

16. Σύνδεσμος για την υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

17. Σύνδεσμος για την υποβολή αίτησης διαγραφής από τους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

18. Παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών μητρώων αρρένων σε ενεργούς δικηγόρους για λογαριασμό των εντολέων τους, μέσω της αυθεντικοποίησης της δικηγορικής ιδιότητας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων

19. Παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δημοτολογίου στα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης για την άσκηση του έργου τους.

 

Β. Τμήμα Πιστοποιητικών

1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας

3. Πιστοποιητικό ιθαγένειας

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

7. Παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δημοτολογίου σε ενεργούς δικηγόρους για λογαριασμό των εντολέων τους, μέσω της αυθεντικοποίησης της δικηγορικής ιδιότητας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων

8. Παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δημοτολογίου στα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης για την άσκηση του έργου τους.

 

Γ. Τμήμα Ληξιαρχείου

1. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου

2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου

4. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης

5. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση λύσης γάμου σε Λ.Π. γάμου

6. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση δικαστικής αναγνώρισης τέκνου σε Λ.Π. γέννησης

7. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση ιθαγένειας σε Λ.Π. γέννησης ή γάμου

8. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση υιοθεσίας ενηλίκου σε Λ.Π. γέννησης

9. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση προσβολής πατρότητας σε Λ.Π. γέννησης

10. Παροχή ψηφιακών αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων σε ενεργούς δικηγόρους για λογαριασμό των εντολέων τους, μέσω της αυθεντικοποίησης της δικηγορικής ιδιότητας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων

11. Παροχή ληξιαρχικών πράξεων στα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης για την άσκηση του έργου τους.

 

Δ. Οικονομικές υπηρεσίες

1. Ηλεκτρονικές πληρωμές ακαθάριστων εσόδων

2. Βεβαιώσεις ΤΑΠ, μεταβολές ακινήτων, μη ηλεκτροδοτούμενα

3. Βεβαιώσεις ΤΑΠ σε συμβολαιογράφους για την άσκηση του έργου τους

4. Παροχή Βεβαιώσεων ΤΑΠ σε ενεργούς δικηγόρους για λογαριασμό των εντολέων τους, μέσω της αυθεντικοποίησης της δικηγορικής ιδιότητας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων,

5. Παροχή Βεβαιώσεων ΤΑΠ στα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης για την άσκηση του έργου τους.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!