Πως θα γίνουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και πρότυπα ΕΠΑΛ μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές». Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

 


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αφορά τις  ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια ΓΕΛ , ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές».

Στο ΦΕΚ αναφέρεται οτι:

  • Η αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., όπως προβλέπεται στην υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με χρήση της εφαρμογής «e-εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Η αίτηση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενή- λικοι/ες ή εξουσιοδοτημένους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων ή ορισμένους/ες επιτρόπους ή κατά περίπτωση υπεύθυνους/ες δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
  • Τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή «e-εγγραφές» μέσω της gov. gr- EΨΠ, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας, ανάλογα με την τάξη, τον τύπο Λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) και την κατηγορία σχολείου (ημερήσιο, εσπερινό).
  • Μετά την ταυτοποίηση του/της μαθητή/τριας και του κηδεμόνα, ο/η αιτών/ούσα δηλώνει και αποδέχεται θέματα φοίτησης, τρόπου ενημέρωσης της επίδοσης κ.ο.κ., όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές, μετεγ- γραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005) και ιδίως στο άρθρο 9 αυτής. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο χρήστης έχει δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής της καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εφαρμογής, ήτοι μέχρι τη λήξη της ορισθείσας προθε- σμίας υποβολής αιτήσεων.
  • Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων (του σχολείου προέλευσης και του σχολείου προορισμού), οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής που αντιστοιχεί στον ρόλο τους με σκοπό τη διαχείριση των αιτήσεων.

Δείτε περισσότερα στο  ΦΕΚ εδώ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!